BOSS-projektet

Fastighetsbranschen är en av branscherna som deltar i Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) projekt Branschvalidering – Operativ och strategisk samverkan, även förkortat BOSS. Projektet ska leda till höjd legitimitet och överförbarhet när det gäller valideringsresultat och finansieras via medel från Europeiska Socialfonden (ESF). 

BOSS-projektet

Fastighetsbranschen ligger i framkant när det gäller validering. Branschen är en av de första i Sverige att ha ett branschvalideringsverktyg, FAVAL, som erbjuder validering mot yrkesroller som kräver eftergymnasial utbildning. För att utveckla och kvalitetssäkra FAVAL ytterligare deltar Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd som branschrepresentant i BOSS-projektet.

– Kvalitetssäkring av branschmodellerna är en viktig förutsättning för deras legitimitet och underlättar upphandling av valideringstjänster, säger Pär Sellberg, projektansvarig för BOSS.

MYH är projektägare och ett 20-tal branscher, alltifrån vård och omsorg, handel och transport till fastighet, har valt att gå samman i projektet. Projektet löper fram till slutet av 2019 och kommer under projekttiden att leverera stöd för branschvalidering i form av workshops, verktyg, information, policys, manualer och rutiner. Projektets första workshop anordnades i oktober och temat var ”Förutsättningarna för att skapa en hållbar valideringsmodell”.

Några av målen i BOSS-projektet är att fler branschkvalifikationer, bland annat FAVAL, ska anslutas till den svenska referensramen för kvalifikationer (SeQF), att validering för fler yrkesroller blir möjligt, samt att valideringsmodellerna blir kvalitetssäkrade och anslutna till Standarden för branschvalidering av yrkeskompetens.

Läs mer om BOSS genom att klicka HÄR!