Branschrekommenderad skola

Branschrekommenderad skola är ett sätt för Fastighetsbranschen att se till att kvaliteten på utbildningen bevaras och att de elever som går på gymnasieskolan får en bra grund att stå på i sitt fortsatta arbetsliv, att de får en kvalitativ utbildning helt enkelt. Det är frivilligt för skolor att ansöka om att bli branschrekommenderade.

Alla handlingar för ansökan finns nedan. Rekommendationen gäller två år från det datum då skolan godkänns av FUs kansli. För att vara säker på att vara rekommenderad innan höstterminen påbörjas ska ansökan vara inne hos FU senast 1 april.

Branschrekommenderad skola – Ungdomsgymnasium


Branschrekommenderad skola – Vuxenutbildning