Branschrekommenderad skola – Ungdomsgymnasium

Att bli Branschrekommenderad skola – Fastighet innebär en kvalitetsstämpel och ett konkurrensmedel för skolan, eftersom det står för en bra och kvalitativ utbildning.

Att utse Branschrekommenderade skolor av fastighetsbranschen är ett sätt att säkerställa kvaliteten på inriktningen Fastighet på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram.

Vad tittar vi på?

I vår branschrekommendation tittar vi på områden och förutsättningar som branschen anser är viktiga för att eleverna på inriktningen fastighet ska ges en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning. Behöriga lärare med branscherfarenhet, god samverkan mellan skola och arbetsliv och kvalitativ apl på branschföretag med utbildade handledare är några av de områden som vi tycker är viktiga.

För att bli Branschrekommenderad skola ska skolan uppfylla ett antal kriterier. Kriterierna är framtagna i samarbete med branschen.

Att ansöka är frivilligt. Gymnasieskolor med platsförlagd utbildning kan ansöka om branschrekommendation. Ansökan avser två år och gäller från det datum då skolan godkänns av FU. I dagsläget är det enbart skolförlagd utbildning som kan branschrekommenderas.

Elever som tagit examen med godkända betyg får diplom från FastUn.

Dokument att ladda ner för en komplett ansökan:

Ansökan till Branschrekommenderad skola – Fastighet 


Återansökan till Branschrekommenderad skola – Fastighet 


Avsiktsförklaring för APL


Rekommendation från arbetsgivare i fastighetsbranschen


Checklista för verktyg och utrustning


Förteckning över lärare


Instruktion för ansökan till Branschrekommenderad skola – Fastighet


Rekommenderad kursplan FT


Kriterier som skolorna måste uppfylla är:

UTBILDNINGSINNEHÅLL

 1. Följa FUs rekommenderade kursplan för inriktning Fastighetestekniker
 2. Erbjuda utbildning i Heta arbeten.

SAMVERKAN MED ARBETSLIVET

 1. Sammankalla till programråd där enbart fastighetsinriktningen diskuteras.
 2. Informationstillfälle om fastighetsinriktningen för föräldrar och elever i åk 1.
 3. Temadag för yrkeslärare och yrkesverksamma i syfte att stärka samverkan.
 4. Erbjuder APL och utbildade handledare till alla elever med innehåll kopplat till kursplanen
 5. Minst tre arbetsgivare rekommenderar skolan och ställer sig bakom ansökan.

LÄRARE

 1. Skolan har minst en behörig yrkeslärare i undervisningen för fastighetsspecifika kurser.
 2. Skolan har minst en lärare med yrkeserfarenhet från fastighetsbranschen.

VERKTYG/UTRUSTNING

 1. Skolan erbjuder ändamålsenliga verktyg och utrustning enl. FastUn:s specifikation.

ÖVRIGT

 1. Skolan har en representant i regionens kompetensråd – fastighet.

Vid frågor kontakta: Carina Lundström, carina.lundstrom@fastun.se, 072-733 23 03.

År 2019 och två år framåt från certifieringen

Lindholmens Tekniska gymnasium i Göteborg

För läsåret 2016/2017 och 2017/2018 har de här skolorna blivit rekommenderade:

Lindholmens Tekniska gymnasium i Göteborg

Taserudsgymnasiet i Arvika

Stockholms Byggtekniska gymnasium i Stockholm, Kista

Jämtlands Gymnasium, Fyrvalla i Östersund

Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå (tidigare Kaplansskolan)

År 2015/2016:

Törnströmska gymnasiet i Karlskrona

Lindholmens Tekniska gymnasium i Göteborg

Jämtlands gymnasium, Fyrvalla i Östersund

Stockholms Byggtekniska gymnasium i Kista (tidigare Kista gymnasium

Polhemsskolan i Gävle

Njudungsgymnasiet i Vetlanda

Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå (tidigare Kaplansskolan)

Taserudsgymnasiet i Arvika

År 2014/2015:

Polhemsskolan i Gävle

Kaplansskolan i Skellefteå

Kista gymnasium i Stockholm/Kista

Njudungsgymnasiet i Vetlanda