Branschrekommenderad skola – Vuxenutbildning

Branschrekommenderad skola – Fastighet innebär en kvalitetsstämpel och ett konkurrensmedel för skolan, eftersom det står för en bra och kvalitativ utbildning.

Från och med hösten 2019 finns det möjlighet för utbildningsanordnare av vuxenutbildning/yrkesvux att ansöka om att bli Branschrekommenderad skola – Fastighet.

Vad tittar vi på?

I vår branschrekommendation tittar vi på områden och förutsättningar som branschen anser är viktiga för att vuxenstuderande ska ges en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning. Lärare med branscherfarenhet, god samverkan mellan skola och arbetsliv och kvalitativ apl på branschföretag med utbildade handledare är några av de områden som vi tycker är viktiga.

För att få utmärkelsen ska skolan uppfylla ett antal kriterier. Kriterierna är framtagna i samarbete med branschen.

Att ansöka är frivilligt. Ansökan avser två år och gäller från det datum då skolan godkänns av FU. I dagsläget är det enbart skolförlagd utbildning som kan branschrekommenderas.

Elever som tagit examen med godkända betyg får diplom från FU.

Dokument att ladda ner för en komplett ansökan:

Checklista för verktyg/utrustning


Rekommendation från arbetsgivare


Ny Ansökan rekommenderad skola av fastighetsbranschen


Förteckning över karaktärsämneslärare och deras yrkeserfarenhet


Instruktion rekommenderad skola av fastighetsbranschen


Avsiktsförklaring BRS