Snabbspår för nyanlända

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov. Därför har flera samarbeten med Arbetsförmedlingen startats för att förbättra kompetensförsörjningen till branschen. Har du som arbetsgivare ett rekryteringsbehov så finns det flera aktiviteter som är bra att känna till.

Handledarskap, inkludering och tolerans

Snabbspår

Det finns nu ett snabbspår för nyanlända som har erfarenhet eller utbildning som är relevant för fastighetsbranschen. Avsiktsförklaringen om snabbspår för nyanlända har undertecknats av följande parter: Vision, KFO, Fastighetsanställdas Förbund, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Unionen, Kommunal och Fastigo samt Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret består av följande delar:

Snabbspår för nyanlända

Information om snabbspåret på olika språk

Arabiska


Engelska


Persiska


Somaliska


Svenska


Tigrinja


Fastighetsbranschens egen branschvalidering -FAVAL

Nu finns fastighetsbranschens egen branschvalidering (FAVAL) ute för upphandling genom Arbetsförmedlingen. Detta kan vara intressant för dig med rekryteringsbehov eftersom du kan ta kontakt med någon av de testcenter/testenheter som finns för att kunna rekrytera efter genomförd validering. FAVAL är också ett utmärkt verktyg för arbetsgivare att validera sina medarbetare i syfte att individanpassa kompetensutvecklingen. Mer information om FAVAL och vilka ackrediterade testcenter/testenheter som finns kan man läsa om på FAVALs hemsida (www.faval.info

Utbildning genom arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning mot yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetsvärd finns på ett tiotal orter i Sverige med olika utbildningsanordnare. Efter en validering inom ramen för Snabbspåret så blir nästa steg i processen att fylla de kompetensluckor man har utifrån validerad yrkesroll, detta görs med hjälp av en hel eller delar av en arbetsmarknadsutbildning.

Snabbspåret 170928