Kompetensråd

Kompetensråd – Fastighet är FUs förlängda arm i landets 21 län och består av representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och fastighetsföretag.

Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan. 
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Här kan du se en sammanfattning på de workshop som vi genomfört på de olika kompetensråden under 2019

Sammanfattning Workshop -kompetensråd


Följande datum och orter gäller för Kompetensråd Fastighet 2020.
Vill du delta? Kontakta Carina Lundström.

Kompetensråd 2020 Datum Tid Ort
GR 17-feb 13.00-15.30 Göteborg
Östergötland 17-mar 13.00-16.00 Linköping
Jämtland/Härjedalen 02-apr 10.00-13.30 Östersund
Uppsala 24-mar 13.00-16.00 Enköping
Dalarna 25-mar 13.00-16.00 Borlänge
Skåne/Blekinge 31-mar 13.00-16.00 Malmö
GR 05-maj 13.00-15.30 Göteborg
Jönköping 12-maj 13.00-16.00 Jönköping
Kronoberg 13-maj 09.30-13.00 Växjö
Kalmar 14-maj 09.30-13.00 Kalmar
       
HT      
Västmanland 15-sep 13.00-16.00 Västerås
Södermanland 16-sep 13.00-16.00 Eskilstuna
GR 22-sep 13.00-15.30 Göteborg
Stockholm 29-sep 13.00-16.00 Stockholm
Halland 06-okt 13.00-16.00 Laholm
Västra Götaland 07-okt 10.00-13.30 Borås
Gävleborg 13-okt 13.00-16.00 Gävle
Norrbotten 20-okt 13.00-16.00 Luleå
Västerbotten 21-okt 10.00-13.30 Umeå
Västernorrland 28-okt 13.00-16.00 Härnösand
Värmland 11-nov 13.00-16.00 Karlstad
Norrköping 12-nov 13.00-16.00 Norrköping
GR 10-dec 13.00-15.30 Göteborg
Stäng meny