Projekt

Här hittar du information om aktuella projekt som Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd arbetar med.


Dig-IT Lab

Under våren har Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) tillsammans med en rad olika företag och organisationer gått in som akademisk partner i forskningsprojektet Dig-IT Lab Sustainable Industry

Projektet drivs och genomförs av KTH under ledning av Jonas Anund Vogel och finansieras bland annat av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Målen är att maximera fördelarna med digitalisering under byggnaders hela livslängd, att dela kunskap och utveckla viktiga kompetenser för den digitalt drivna byggda miljön. Dessutom kommer Dig-IT Lab att främja tvärvetenskapligt samarbete och forskning inom områden som ”digitala tvillingar” och affärsmodeller, samt ge en neutral testmiljö för bland annat tekniköverföring.

”Vi vill dra nytta av digitaliseringen möjlighet att göra byggnader mer effektiva och hållbara. Genom att samarbete och effektivt använda data kan vi minska koldioxidutsläppen och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik.” säger Jonas Anund Vogel.

FUs primära roll i projektet blir att sprida kunskaper, insikter och rapporter i syfte att bidra till en mer energieffektiv och hållbar fastighetsbransch. ”Vi är otroligt glada över detta samarbete som innebär att vi kan bidra med att få fler att ta till sig den senaste forskningen inom hållbarhet och energieffektivitet inom fastighetsbranschen. Vi är redan nu imponerade av Dig-IT labs ambitioner och vi tror att det här kan hjälpa vår bransch att nå sina mål.” säger Emil Bood, verksamhetschef på FU.

Här kan du läsa mer om Dig-IT Lab.


Projekt UPPKOM

Projekt UPPKOM är nu avslutat och kommer bland annat att mynna ut i en ny utbildningsmodul i FAVAL, Fastighetsbranschens valideringsverktyg, med implementation kring årsskiftet.