Rekommenderade Kursplaner

Ungdomsgymnasium

FU har tillsammans med branschen tagit fram en rekommendation av kurser för ungdomsgymnasiet med inriktning mot fastighetstekniker. FU rekommenderar gymnasieskolor som erbjuder Fastighet som inriktning på VVS- och Fastighetsprogrammet att utbilda mot yrkesutgången fastighetstekniker.

Orsaken till detta är att många företag ser ett stort behov av utökad teknisk kompetens på grund av den snabba tekniska utvecklingen i branschen. Fastighetstekniker är även en yrkesroll som efterfrågas stort hos många arbetsgivare.

Kurserna ligger till grund för validering mot fastighetstekniker i fastighetsbranschens valideringsverktyg FAVAL.

Rekommenderade kurser för fastighetstekniker på gymnasiet


Vuxenutbildning/Yrkesvux

För vuxenutbildningen har FU tillsammans med branschen och Skolverket tagit fram yrkespaket. Yrkespaketen är en rekommendation av kurser och finns för tre yrkesroller, fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd. Yrkespaketen inkluderar ett basutbud på 800 p samt tre olika inriktningar på 500-600 p som påbyggnad.

Kurserna ligger till grund för validering mot dessa yrkesroller i branschens valideringsverktyg FAVAL.

Yrkespaket kursplaner


Yrkeshögskola – Fastighetsförvaltare

Efter en översyn av befintliga fastighetsförvaltarutbildningar inom yrkeshögskolan har det visat sig att utbildningarna har mycket olika innehåll. Detta kan försvåra för arbetsgivare vid rekrytering då man inte alltid vet vilken kompetens en examinerad studerande har med sig från sin utbildning.

Vi har därför tagit fram ett stöd och rekommendation för utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan där vi presenterar ett innehåll som bör finnas med i alla utbildningar, en ”minsta gemensamma nämnare”. Kunskapsmålen är framtagna i samarbete med fastighetsförvaltare samt AFF forum. Kunskapsmålen överensstämmer även med validering av yrkesrollen i verktyget FAVAL.

Kunskapsmål Fastighetsförvaltare