Rekommenderade Kursplaner

Ungdomsgymnasium

FU har tillsammans med branschen tagit fram en rekommendation av kurser för ungdomsgymnasiet med inriktning mot fastighetstekniker. FU rekommenderar gymnasieskolor som erbjuder Fastighet som inriktning på VVS- och Fastighetsprogrammet att utbilda mot yrkesutgången fastighetstekniker.

Orsaken till detta är att många företag ser ett stort behov av utökad teknisk kompetens på grund av den snabba tekniska utvecklingen i branschen. Fastighetstekniker är även en yrkesroll som efterfrågas stort hos många arbetsgivare.

Kurserna ligger till grund för validering mot fastighetstekniker i branschens valideringsverktyg FAVAL.

Rekommenderade kurser fastighetstekniker på gymnasiet


Vuxenutbildning/Yrkesvux

För vuxenutbildningen har FU tillsammans med branschen och Skolverket tagit fram s k yrkespaket. Yrkespaketen är en rekommendation av kurser och finns för tre yrkesroller, fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd. Yrkespaketen inkluderar ett basutbud på 800 p samt tre olika inriktningar på 5-600 p som påbyggnad.

Kurserna ligger till grund för validering mot dessa yrkesroller i branschens valideringsverktyg FAVAL.

Yrkespaket kursplaner