Webbinarier

Här samlar vi FUs inspelade webbinarier.


Hur lockar vi nästa generation att välja arbete inom fastighetssektorn?

I juni 2023 medverkade vi på Almedalsveckan hos Business aren där vi deltog i seminarium och rundabordssamtal för att diskuter med representanter från branschen om hur vi får fler unga människor att välja fastighetsbranschen.

Seminarium:

Carina Lundström (FU) längst till vänster

Rundabordssamtal :


Fastighetsbranschen erbjuder frihet, hållbarhet och trygghet – för alla

Fastighetsbranschen erbjuder frihet, hållbarhet och trygghet-  för alla. I det här webbinariet berättar FUs verksamhetschef Emil Bood om branschens yrkesroller och karriärmöjligheter.

Dessutom visas möjliga vägar in i branschen genom den mångfald av utbildningar som finns på alla nivåer samt hur fastighetsbranschen bidrar till ett tryggt och hållbart samhälle ur flera perspektiv. 


Vad kan vi lära av byggbranschen för att attrahera unga?

Fastighetsbranschen behöver hitta fler sätt att nå ut till unga. I det här webbinariet kommer du att få konkreta tips och exempel på hur byggbranschen har tacklat samma utmaning. Det presenteras av Maria Hernroth från Svensk Byggtjänst. Hon har lång erfarenhet av att jobba med att få unga intresserade av byggbranschen och vet vad som krävs av arbetsgivare för att lyckas.


AI i fastighetsbranschen med SISAB

Lyssna till hur SISAB – skolfastigheter i Stockholm sparar 40 miljoner kr årligen i energi och värmekostnad med hjälp av 200 000 sensorer. Föreläsare Niklas Dalgrip, chef  för driftavdelningen på SISAB.


Webbinarium: Reskill och upskill – Hållbarhets- och trygghetsfrågor i fastighetsbranschen


Webbinarium: Reskill och Upskill – Det livslånga lärandet i fastighetsbranschenFastighetsbranschens behov och möjligheter för rådgivare, coacher och handläggare

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har spelat in ett kort webinarium på 15 minuter som beskriver branschens behov, yrkesroller, validering och karriärmöjligheter. Vi gör detta för att du ska känna dig trygg i din rådgivning och vägledning mot våra yrkesroller