Statistik och rapporter

Här hittar du rapporter och analyser kopplade till fastighetsbranschen.


Unga om fastighetsbranschen 2023


Kompetensbehov 2023 – 2028


Kompetensbehov 2021 – 2026


Uppföljning: Effekterna av Covid-19
på fastighetsbranschen
– Arbetsmarknad och utbildning, September 2020


Enkätundersökning: Söktrycket för YH 2020


Effekterna av Covid-19
på fastighetsbranschen
– Arbetsmarknad och utbildning, april 2020


Kompetensbehov 2019-2024


Rapport Rekryteringsbehovet inom fastighetsbranschen 2017-08-29


Analys av fastighetsbranschens kompetensbehov 2018


Rapport 2018-18 Fler kvinnor inom fastighetsbranschen


Skolverket 472-2018, Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet