Validering för lärlingsanställda

Fastigo och Fastighetsanställdas förbund och Kommunal samt Almega och Fastighetsanställdas förbund och Kommunal har tecknat ett avtal om lärlingsanställning för fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd.

Om ditt företag ska, eller precis har, anställt en ny medarbetare inom ramen för dessa lärlingsavtal så ska den anställda valideras enligt FAVAL eller annan motsvarande validering.

FAVAL är ett komplett valideringsverktyg för att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, kartlägga och kvalitetssäkra reell kompetens för fastighetsbranschens yrken.

För företag som anställer enligt lärlingsavtalen så har FAVAL tagit fram en process för att lärlingar enkelt skall kunna genomföra valideringen enligt avtalen.

 För att inleda valideringsprocessen för lärlingar, gör följande:

  1. Genomföralla moment enligt lärlingschecklistorna för respektive yrkesroll. Detta för att förbereda lärlingen för valideringsprocessen.
  2. Kontakta James Johnson eller Mikael Mossberg för att inleda processen

Det går även bra att kontakt James eller Mikael med frågor eller funderingar kring valideringen för lärlingar.