Handledarstöd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd presenterar här ett utbildningsstöd för att handleda nya svenskar på våra arbetsplatser genom medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 

Handledarstöd

Stödet består av tre filmatiserade moduler med tillhörande övningsuppgifter. Du kan se modulerna var och en för sig. Övningsmaterialet hittas under varje filmmodul.

Här kan du se en sammanfattande film om handledarmodulerna och deras innehåll. Under denna film finns handledarmodulerna i sin helhet.

Modul 1 – Asylprocessen


Modul 2 – Handledaren och Praktikanten


Modul 3 – Verktyg för inkludering och tolerans