Handledarstöd – praktik

Praktik är viktigt, inte minst för vår branschs framtida strategiska kompetensförsörjning. Därför är det glädjande att se så många företag runtom i landet som engagerar sig och tar emot praktikanter på alla utbildningsnivåer.  

Det finns generellt tre olika nivåer av praktik för elever och studenter:

  • LIA – Lärande i arbete

En praktikform för studenter på yrkeshögskolenivå. LIA är en central del av en yrkeshögskoleutbildning och obligatorisk för att den studerande skall få en yrkeshögskoleexamen. Syftet med LIA är att de studerande ska vara anställningsbara från dag ett efter examen.

  • APL – arbetsplatsförlagt lärande

En praktikform för elever inom gymnasial utbildning. Syftet med APL är förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet och ge dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet.

  • Prao – praktisk arbetslivsorientering

En obligatorisk praktikform för elever i grundskolan, årksurs 8-9. Syftet med prao är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval. Vi på FU ser PRAO som en fantastisk möjlighet att introducera barn och unga till vår bransch och har därför tagit fram en PRAO-guide för fastighetsbranschen.

Yrkeshögskolarna erbjuder handledarutbildning för företag som tar emot studerande inom yrkeshögskolan. Ta gärna kontakt med respektive utbildningsanordnare för mer information. Här hittar du mer information om LIA från Myndigheten för yrkeshögskolan och här hittar du mer information från Skolverket om APL och Prao.  

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd rekommenderar att du som skall handleda studenter tar del av Skolverkets handledarutbildning. Utbildningen tar 4-5 timmar att genomföra och efter utbildningen erhåller du ett utbildningsbevis.

Har du som företag frågor angående praktik och hur du kan göra för att erbjuda praktikplats? Kontakta gärna Carina Lundström eller Therese Malmgren.


Handledarstöd – nya svenskar

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd presenterar här ett utbildningsstöd för att handleda nya svenskar på våra arbetsplatser genom medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden. 

Stödet består av tre filmatiserade moduler med tillhörande övningsuppgifter. Du kan se modulerna var och en för sig. Övningsmaterialet hittas under varje filmmodul.

Här kan du se en sammanfattande film om handledarmodulerna och deras innehåll. Under denna film finns handledarmodulerna i sin helhet.

Modul 1 – Asylprocessen


Modul 2 – Handledaren och Praktikanten


Modul 3 – Verktyg för inkludering och tolerans