FAVAL – säkra och validera kompetens

Vill du som företagare få reda på vad var och en av dina anställda kan, och utifrån det utveckla kompetensen hos dina medarbetare? Då är validering lösningen. 

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram FAVAL, ett valideringssystem för validering av fastighetsbranschens yrkesroller. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken. Mer information om FAVAL och våra ackrediterade testcenter finns på faval.info

Valideringsprocessen

Se modellen, eller läs vidare om vad FAVAL kan erbjuda längre ner. Där hittar du också testcenter och testenheter att vända sig till.

Hur går man tillväga?

FAVAL erbjuder:

  • Kartläggning av befintliga kompetenser
  • Validering mot intyg, som enbart mäter kunskap genom ett komprimerat teoretiskt prov.
  • Validering mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.

Den som valideras får efter godkända teoretiska och praktiska prov ett kompetensbevis eller certifikat beroende på yrkesroll.

Vill du läsa mer om FAVAL och våra ackrediterade testcenter är du välkommen att besöka FAVALs hemsida: www.faval.info