FAVAL – säkra och validera kompetens

Vill du som företagare få reda på vad var och en av dina anställda kan, och utifrån det utveckla kompetensen hos dina medarbetare? Då är FAVAL,fastighetsbranschens valideringsverktyg, en mest tids- och kostnadseffektiv lösning för att dina medarbetare ska ha kompetensen som behövs. 

FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken. FAVAL ser till att branschen får medarbetare med ett kvalitetssäkrat bevis på att de har den kunskap och förmåga som efterfrågas.

Mer information om FAVAL och våra ackrediterade testcenter finns på favalvalidering.se

FAVAL erbjuder:

  • Kartläggning av befintliga kompetenser
  • Validering mot intyg, som enbart mäter kunskap genom ett komprimerat teoretiskt prov.
  • Validering mot kompetensbevis/certifikat som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav.

Den som valideras får efter godkända teoretiska och praktiska prov ett kompetensbevis eller certifikat beroende på yrkesroll.

Valideringsprocessen

Det här är en enkel beskrivning av FAVALs process. Kontakta gärna oss för en utförligare beskrivning av FAVAL samt hur ditt företag kan använda sig av validering.

Vill du läsa mer om FAVAL och våra ackrediterade testcenter så hittar du mer information på favalvalidering.se. För ytterligare information, kontakta gärna James Johnson, samordnare för FAVAL eller Mikael Mossberg, projektledare för FAVAL.

FAVAL är framtaget, ägs och utvecklas av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.