Checklistor – Lärling

Här hittar du som erbjuder lärlingsutbildning inom fastighest checklistor för utbildningen. Listorna innehåller förslag på utbildningsmoment som bör ingå och som du som handledare enkelt kan ladda ner för att hjälpa och följa dina lärlingars framsteg.


Word-filer