PRAO

PRAO är en obligatorisk praktikform för elever i grundskolan, årskurs 8-9. Syftet med PRAO är att eleverna ska få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval genom att närvara på en arbetsplats under 10 dagar sammanlagt.

Många företag har i dag tydliga erbjudanden om praktik och ex-jobb men vi är övertygade om att om fler företag även skulle erbjuda PRAO så skulle kompetensförsörjningen i vår bransch öka på lång sikt. Att vid ett tidigt skede introducera yngre för branschen och dess möjligheter gör att kännedomen och attraktionskraften ökar. För målet med PRAO ur branschens perspektiv är att eleven skall vilja söka sig till oss i framtiden.

”Om fler unga introduceras till branschen genom roliga och lärorika PRAO-perioder så ökar chansen att fler väljer en utbildning som därefter ger ett jobb inom branschen. Vem kommer inte ihåg sin första PRAO-period och människorna man mötte där? Här finns en stor möjlighet för företagen i branschen att göra ett bra första intryck inför framtida långsiktiga rekryteringar genom att erbjuda bra PRAO- och praktikplatser.” säger Carina Lundström, expert – kompetensförsörjning på FU.

Varför är PRAO relevant för er som företag?

  • Öka kännedom och uppfattningar om fastighetsbranschen och vad den innebär  – minska kompetensbristen för ditt företag och branschen i stort
  • Stärk ditt eget varumärke – få fler att gilla ditt företag
  • En oslagbar rekryteringskanal för potentiella framtida medarbetare – man kommer ihåg sin PRAO-tid så därför är det viktigt att som företag göra den lustfylld och positiv för eleven.

Här hittar du vår guide till PRAO samt en presentation om PRAO:

Guiden är utformad i samarbete med Göteborgsregionen, Wallenstam och Stena fastigheter. Den består bland annat av en handlingsplan för att börja ta emot PRAO-elever samt ett antal checklistor och förslag på veckoschema över aktiviteter med beskrivningar för både större och mindre fastighetsföretag. Vill du ha mer information om PRAO så har Göteborgsregion ett bra allmänt stöd för företag som tar emot PRAO-elever. Det hittas här.

Har du som företag frågor kring PRAO eller har du egna erfarenheter och tankar som du vill dela med dig av för att bidra till ett ännu bättre stöd, tveka inte att höra av dig till oss.