Kompetensråd

Kompetensråd – Fastighet är FUs förlängda arm i landets 21 län och består av representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och fastighetsföretag.

Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan. 
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Här kan du se en sammanfattning på de workshop som vi genomfört på de olika kompetensråden under 2019

Sammanfattning Workshop -kompetensråd


Följande datum gäller för Kompetensråd Fastighet 2021. På grund av Coronapandemin så kommer alla kompetensråd under våren 2021 att genomföras digitalt via Zoom.

Vill du delta? Kontakta Carina Lundström.

VT 2021  
GR08-feb13.00-15.30
Kalmar25-mar09.30-12.00
Örebro15-apr13.00-15.30
Uppsala21-apr13.00-15.30
Östergötland27-apr13.00-15.30
Västmanland29-apr13.00-15.30
Södermanland04-maj13.00-15.30
Dalarna06-maj13.00-15.30
Stockholm01-jun13.00-15.30
HT 2021
GR08-sep13.00-15.00
Halland14-sep13.00-15.30
Västra Götaland15-sep09.30-12.00
Gävleborg28-sep13.00-15.30
Skåne/Blekinge30-sep13.00-15.30
Norrbotten19-okt13.00-15.30
Västerbotten20-okt09.30-12.00
Västernorrland26-okt13.00-15.30
Värmland28-okt13.00-15.30
Norrköping09-nov13.00-15.30
Jämtland/Härjedalen11-nov13.00-15.30
Jönköping16-nov13.00-15.30
Kronoberg17-nov09.30-12.00
GR02-dec13.00-15.00