Kompetensråd

Kompetensråd – Fastighet är FUs förlängda arm i landets 21 län och består av representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och fastighetsföretag.

Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan. 
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Kompetensråd Fastighet 2022

Under 2022 kommer vi i vissa delar av landet att slå ihop två närliggande regioner för att öka erfarenhetsutbytet i ett större geografiskt område, vi kommer även att genomföra träffarna fysiskt i den mån det inte strider mot rådande restriktioner. Vi kommer också att lägga mer fokus på interaktion och workshops då detta har blivit något eftersatt under två år av digitala kompetensråd.

Vill du delta? Kontakta Carina Lundström.

VT 2022
Östergötland/Kalmar22-mar13:00-16:00
Uppsala / Stockholm / Gotland29-mar 13:00-16:00
Västmanland / Södermanland05-apr 13:00-16:00
Dalarna / Gävleborg26-apr 13:00-16:00
Kronoberg10-maj 13:00-15:30
HT 2021
Örebro / Värmland27-sep13:00-16:00
Skåne / Blekinge / Halland04-okt13:00-16:00
Jönköping / Västra Götaland11-okt13:00-16:00
Norrbotten18-okt09:00-12:00
Västerbotten19-okt09:00-12:00
Västernorrland / Jämtland25-okt13:00-16:00