Kompetensråd

Kompetensråd – Fastighet är FUs förlängda arm i landets 21 län och består av representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och fastighetsföretag.

Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan. 
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Här kan du se en sammanfattning på de workshop som vi genomfört på de olika kompetensråden under 2019

Sammanfattning Workshop -kompetensråd


Följande datum gäller för Kompetensråd Fastighet 2020. På grund av Coronapandemin så kommer alla kompetensråd under hösten 2020 att genomföras digitalt.

Vill du delta? Kontakta Carina Lundström.

RegionDatumTidOrt
GR17-feb13.00-15.30Göteborg
GR05-maj13.00-15.30Göteborg
    
HT   
Uppsala09-sep13.00-16.00Enköping
Östergötland10-sep13.00-16.00Linköping
Västmanland15-sep13.00-16.00Västerås
Södermanland16-sep13.00-16.00Eskilstuna
GR22-sep13.00-15.30Göteborg
Dalarna24-sep13.00-16.00Borlänge
Stockholm29-sep13.00-16.00Stockholm
Halland06-okt13.00-16.00Laholm
Västra Götaland07-okt10.00-13.30Borås
Gävleborg13-okt13.00-16.00Gävle
Skåne/Blekinge15-okt13.00-16.00Malmö
Norrbotten20-okt13.00-16.00Luleå
Västerbotten21-okt10.00-13.30Umeå
Västernorrland28-okt13.00-16.00Härnösand
Värmland11-nov13.00-16.00Karlstad
Norrköping12-nov13.00-16.00Norrköping
Jämtland/Härjedalen17-nov10:00-13:30Östersund
Jönköping24-nov13:00-16:00Jönköping
Kronoberg25-nov09:30-13:00Växjö
Kalmar26-nov09:30 -13:30Kalmar
GR10-dec