Kompetensråd – fastighet

Var med och påverka utbudet av utbildningar, utöka ditt nätverk och hitta samarbetsformer för ökad kompetensförsörjning i din region – var med i vårt kompetensråd.

Kompetensråd – Fastighet är FUs förlängda arm i landets 21 län och består av representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och fastighetsföretag.

Vill du delta eller kanske veta mer om kompetensråden? Kontakta Carina Lundström

Syftet med Kompetensråden är att:

  • att skapa och underhålla regionala nätverk för fastighetsbranschen genom att sammanföra arbetsgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och andra intressenter inom fastighetsbranschen.
  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan. 
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Kompetensråd – fastighet 2023

Under 2023 fortsätter vi att i vissa delar av landet att slå ihop två närliggande regioner för att öka erfarenhetsutbytet i ett större geografiskt område. Vi kommer även att genomföra träffarna fysiskt i den mån det inte strider mot eventuella restriktioner gällande exempelvis COVID. Fokus på kompetensråden fortsätter att ligga på interaktion och workshops.

Vill du delta? Kontakta Carina Lundström.

VT 2023
Göteborgs-
regionen
23-febGöteborg12:00-15:30
Östergötland/
Kalmar
30-marLinköping13:00-16:00
Stockholm /
Gotland
04-aprStockholm13:00-16:00
Södermanland20-aprNyköping12:00-16:00
Dalarna26-aprBorlänge13:00-16:00
Gävleborg27-aprGävle13:00-16:00
Kronoberg /
Jönköping
3-majVärnamo13:00-16:00
Skåne / Blekinge / Halland4-majMalmö13:00-16:00
Göteborgs-
regionen
15-majGöteborg13:00-15:00
HT 2023
Göteborgs-
regionen
13-sepGöteborg13:00-15:30
Västmanland /
Uppsala
19-sepEnköping13:00-16:00
Västra Götaland27-sepSkövde13:00-16:00
Värmland28-sepKarlstad13:00-16:00
Norrbotten18-oktLuleå09:00-12:00
Västerbotten19-oktUmeå13:00-16:00
Västernorrland / Jämtland26-oktHärnösand13:00-16:00
Örebro09-novÖrebro13:00-16:00
Göteborgs-
regionen
22-novGöteborg09:00-11:00