SeQF

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds valideringsverktyg FAVAL är inordnad under SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.

Den 1 september meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att FAVALs validering för Fastighetsförvaltare och Fastighetsingenjör är placerade på nivå 5 i Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF).

Det innebär att standarden för kompetens hos validerade fastighetsförvaltare och fastighetsingenjörer nu är ännu tydligare vilket gör att du som arbetsgivare vet mer om vad du kan förvänta dig av yrkesrollerna.

Det här innebär också att du som validerar dig mot yrkesrollerna Fastighetsförvaltare och Fastighetsingenjör får ett valideringscertifikat som ytterligare förstärks.

FAVALs valideringar för FastighetsteknikerFastighetsvärd och Fastighetsskötare är sedan tidigare SeQF-placerad på nivå 4 och med placeringen av Fastighetsingenjör och Fastighetsförvaltare innebär detta att alla FAVALs valideringar nu finns med i SeQF.

På seqf.se kan du läsa mer om SeQF, SeQF-placering och vad det innebär.