Checklistor – APL

Här hittar du som erbjuder APL-praktik checklistor för dina praktikanter. Listorna innehåller förslag på utbildningsmoment som bör ingå i praktiken och som du som handledare enkelt kan ladda ner för att hjälpa och kontrollera dina praktikanters framsteg.


Wordfiler


PDF-filer