Drift- och fastighetstekniker i topp inom fastighet när MYH presenterar nya utbildningsansökningar

Igår publicerade Myndigheten för yrkeshögskolan ansökningarna för hösten 2023 och antalet utbildningar som relaterar till fastighetsbranschen är fortsatt högt.

”Det är ändå positivt att så många anordnare valde att skriva fram ansökningar för våra yrkesroller trots den omvärldsanalys som MYH publicerade i våras. Att drift och fastighetstekniker står för hälften av ansökningarna är också naturligt med tanke på att efterfrågan på den yrkesrollen är störst i hela landet.” säger Carina Lundström, utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Distansupplägg för utbildningar fortsätter att ta mark och utgör hälften av de inskickade ansökningarna för fastighetsbranschens yrkesroller. Dessutom har Västerbotten och Norrbotten fått totalt åtta ansökningar till drift- och fastighetstekniker och fastighetsförvaltare. Fyra av dessa har huvudort i Skellefteå vilket är ett tecken på att den byggboom och expansionstakt som råder i regionen direkt påverkar utbildnings och kompetensbehovet inom fastighetssektorn. 

”Förutom att det är glädjande att så många ansökningar tillkommer i norrland så tycker jag också det är intressant att se hur utbildningsanordnarna bidrar med nya utbildningar för att utveckla våra yrkesroller som t.ex. ”Digitaliseringsutvecklare smarta hus” och ”Digital drifttekniker.” avslutar Carina Lundström.

Totalt har 35 ansökningar för utbildningar som relaterar till fastighetsbranschen inkommit, fördelat så här:

Drift- och fastighetstekniker17
Fastighetsförvaltare8
Fastighetsingenjör4
Teknisk förvaltare1
Byggprojektledare2
Projektledare fastighetsautomation1
Digitaliseringsutvecklare smarta hus1
Automationstekniker stadsautomation1

Läs mer om ansökningarna hos MYH här.