Analys av fastighetsbranschens kompetensbehov 2018

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram en analys för 2018 angående fastighetsbranschens rekryteringsbehov. Denna har skickats till alla Sveriges yrkeshögskolor som underlag inför deras ansökningar om utbildningsplatser för kommande läsår. 

Du kan ta del av analysen i sin helhet genom att klicka på länken nedan.

Fastighetsbranschens har ett fortsatt stort rekryteringsbehov – En analys av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2018