BIM-Huset: En interaktiv inlärningsmiljö för framtidens fastighetsmedarbetare

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU)har inlett ett samarbete med VVSYN, BYN, ECY, Plåt & Ventbyrån, BIM Alliance och AEC för att utveckla BIM-Huset, en interaktiv inlärningsmiljö anpassad för studenter på yrkesprogram.

BIM-Huset är en interaktiv simulering av en digital tvilling som ger elever möjlighet att bekanta sig med digitala modeller som används allt oftare inom bygg- och fastighetsförvaltning samt installationer.

BIM-huset är baserad på DALUX BIM-läsare och erbjuds helt kostnadsfritt till lärare och elever inom relevanta yrkesprogram.

23 november hålls ett introduktionswebbinarie där det ges en djupgående genomgång av BIM-huset och hur det kan integreras i undervisningen.

För mer information och access till BIM-huset, vänligen kontakta james.johnson@fastun.se på FU.