Därför passar omställningsstudiestödet fastighetsbranschen bra.

Från och med 1 januari 2023 införs omställningsstudiestödet för personer mellan 27 och 62 år. Många av dessa har bra förutsättningar för en ny karriär i fastighetsbranschen, en bransch med stort rekryteringsbehov som erbjuder trygga anställningar, karriärmöjligheter och ett hållbart arbetsliv. 

Emil Bood är verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd och VD för branschens valideringsverktyg FAVAL. 

”Omställningsstudiestödet är såklart ett lyft för många branscher men vår bransch är en av de stabilaste och mest hållbara och har ett stort rekryteringsbehov under en lång tid framåt. Detta gör att vår bransch och dess utbildningar svarar upp till syftet med omställningsstudiestödet på ett mycket gediget sätt och vi tror därför att många omställningsstudiestöd kommer att beviljas för människor som vill studera till någon av våra yrkesroller. Branschens utbildningsanordnare erbjuder dessutom en mängd utbildningar som man har möjlighet att läsa med fullt studiestöd under hela utbildningsperioden. Så därför tror jag att omställningsstudiestödet kommer att gynna vår bransch .”

Omställningsstudiestödet innebär bland annat möjlighet att få upp till 21 000 kr i bidrag under 44 veckor. Tidsmässigt räcker det för att genomföra en hel utbildning till t.ex. fastighetsskötare eller fastighetsvärd med fullt bidrag. Det ger också utrymme för att genomföra mer än halva utbildningen till t.ex. drift- och fastighetstekniker på en yrkeshögskoleutbildning med fullt bidrag. 

”Nu är vi på väg in i ett nytt konjunkturläge och då tror jag att många kommer att vända sig till en bransch som erbjuder såväl trygghet som hållbarhet och goda karriärmöjligheter. Fastighetsbranschen erbjuder allt detta och dess utbildningsanordnare står redo att ta emot nya studenter. Att det dessutom finns en så stor mångfald av utbildningar på många olika nivåer till våra sex olika yrkesroller gör att alla, oavsett studievana, har stora möjligheter till karriärväxling. 

Sen ska vi heller inte glömma att omställningsstudiestödet innebär en stor möjlighet för människor som redan jobbar i fastighetsbranschen att vidareutbilda sig och ta ett nytt steg i sin karriär, inte minst genom vårt valideringsverktyg FAVAL. Dessutom så tillhör många i vår bransch olika omställningsorganisationer såsom TSL och TRR och dessa organisationer har stor kompetens när det gäller att hjälpa människor till en ny karriär.”

Omställningsstudiestödet är en del av regeringens omställningspaket och hos CSN kan man läsa om hur ansökningen för bidraget går till. 

jobba-i-fastighetsbranschen.se listas alla fastighetsbranschens utbildningar.