Datum för Kompetensråd Fastighet 2022

Under 2021 deltog 252 personer på något av våra 20 olika regionala kompetensråd runt om i landet. Under 2022 kommer vi såklart att fortsätta med dessa mötesplatser. Det är nu hög tid att lägga in datumet för just ditt regionala råd i kalendern.

Under 2022 kommer vi i vissa delar av landet att slå ihop två närliggande regioner för att öka erfarenhetsutbytet i ett större geografiskt område, vi kommer även att genomföra träffarna fysiskt i den mån det inte strider mot rådande restriktioner. Vi kommer också att lägga mer fokus på interaktion och workshops då detta har blivit något eftersatt under två år av digitala kompetensråd. Vi på FU ser verkligen fram emot att få träffa företag, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen och regionala företrädare på våra råd under året.

”Vi ser dessa kompetensråd som navet för branschens kompetensförsörjning regionalt och forumet där samarbeten startar, viktiga kontakter knyts och initiativ tas till nya utbildningar. Vi är alltid öppna för inspel på innehåll till våra träffar, det är bara att höra av sig med idéer kring detta till mig”, säger Carina Lundström, utvecklingsledare Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

”Save the date” inbjudningar till årets träffar kommer att mailas ut de närmaste dagarna. Får man ingen inbjudan går det bra att höra av sig till carina.lundstrom@fastun.se så löser vi det.

VT 2022
Östergötland/Kalmar22-mar13:00-16:00
Uppsala / Stockholm / Gotland29-mar 13:00-16:00
GR30-mar13:00-15:30
Västmanland / Södermanland05-apr 13:00-16:00
Dalarna / Gävleborg26-apr 13:00-16:00
Kronoberg10-maj 13:00-15:30
GR8-jun13:00-15:30
HT 2021
GR15-sep13:00-15:30
Örebro / Värmland27-sep13:00-16:00
Skåne / Blekinge / Halland04-okt13:00-16:00
Jönköping / Västra Götaland13-okt13:00-16:00
Norrbotten18-okt09:00-12:00
Västerbotten19-okt09:00-12:00
Västernorrland / Jämtland25-okt13:00-16:00
GR1-dec13:00-15:30

Läs mer om Kompetensråd Fastighet här: https://fastun.se/verktyg/kompetensrad/