DigiFast – Projekt för kompetensutveckling inom digitalisering

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) för projektet DigiFast. Projektet startar den 1 februari och syftet med projektutlysningen var att utveckla och stärka modeller som säkrar branschers strategiska kompetensförsörjning samt utveckla former för att långsiktigt ge yrkesverksamma möjlighet till kompetensutveckling. Detta inom branscher där den digitala utvecklingen är stor, där yrkesstatusen behöver säkras och där branschens företag (helt eller delvis) tillhör kategorin små och medelstora företag.

Som bakgrund till ansökan ligger utmaningen att hänga med i den tekniska utvecklingen då fastighetsbranschen digitaliseras i ett högt tempo. Kunderna ställer höga krav på fastighetsägare att leverera smarta och hållbara lösningar i fastigheterna. Tekniken finns och nu måste branschens medarbetare ges möjlighet att lära sig och anamma den nya tekniken.

I projektet kommer yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetsvärdar vara den primära målgruppen för projektets insatser. Det är viktiga yrkesroller där statusen behöver höjas för att lättare kunna attrahera kvalificerade sökande samt att få fler kvinnor att söka sig till yrkesrollerna och de utbildningar som erbjuds.

Projektets mål är att utbilda fastighetsskötare och fastighetsvärdar inom digitalisering, att arrangera inspirationsseminarier runt om i landet, att validera fastighetsskötare och fastighetsvärdar mot certifiering i FAVAL, att uppdatera gymnasieskolans kursplan samt moduler i FAVAL utifrån projektets kartläggningsresultat samt att ta fram yrkesrollsfilmer som beskriver fastighetsskötaren och fastighetsvärdens yrkesroll utifrån ett digitaliseringsperspektiv.

– Med projektet DigiFast kommer branschen att kunna kartlägga framtida kompetensbehov kopplat till digitalisering samt ge SME-företagens medarbetare en möjlighet att kompetensutvecklas och valideras i sina yrkesroller. En vinst både för företagen, branschen och den enskilda individen, menar Christina Liljekvist, projektledare för DigiFast.

Projektet inleds med en kartläggningsfas de första sex månaderna.

– Är man fastighetsföretagare och vill vara en del av projektet går det bra att anmäla intresse till mig fram till sommaren 2019, fortsätter Christina Liljekvist.

Fakta om DigiFast

Projektnamn: DigiFast

Projektledare: Christina Liljekvist, christina.liljekvist@fastun.se

Projektägare: Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Projekttid: 1 februari 2019 – 31 januari 2022

Målgrupp: Fastighetsskötare och fastighetsvärdar i SME-företag (högst 50 anställda). Deltagande företag får ej ha mottagit stöd eller bidrag i form av försumbart stöd till en summa av max 200 000 euro under en treårsperiod.

Läs pressmeddelandet i PDF-format genom att klicka här!

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Läs mer om ESF-rådet och dess arbete genom att klicka här!

Europeiska Unionen