Diös Fastigheter storsatsar i samarbete med FU

FUs valideringsverktyg FAVAL används aktivt för att stärka och höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Under hösten kommer Diös Fastigheter att storsatsa genom att använda FAVAL för att certifiera hela sin driftorganisation till fastighetstekniker enligt branschstandard. Diös Fastigheter är först ut med att utbilda och certifiera alla sina yrkesarbetare och vi på FU kommer att följa deras arbete med stort intresse!

Läs mer om denna storsatsning på Diös Fastigheters hemsida genom att klicka här!