Fastighetsbranschen hoppas på bättre kompetensförsörjning när MYH får nytt samverkansuppdrag

Regeringen har beslutat om att formalisera Myndigheten för yrkeshögskolans samverkansuppdrag med andra myndigheter. Det är ett besked som fastighetsbranschen välkomnar.  

Vi har länge sett att samverkan är en av nycklarna för en väl fungerande kompetensförsörjning inom vår bransch så detta beslut är mycket välkommet” säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Beslutet innebär att myndigheten ska samverka med Statens skolverk, Universitetskanslersämbetet, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) och Arbetsförmedlingen i syfte att skapa långsiktiga strukturer för samverkan och stärka förutsättningarna för en effektiv kompetensförsörjning.

Carina Lundström är utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och hon är också positiv till beskedet: ”Vi har genom åren påtalat vikten av samverkan mellan många olika myndigheter och aktörer för vi ser ju hur viktigt det är i vår bransch. Vi har en god kontakt med MYH, inte minst genom våra rapporter om fastighetsbranschens kompetensbehov, och vår förhoppning är att MYHs nya instruktion kommer att innebära att fler människor hittar till och utbildar sig för yrkesrollerna inom vår bransch.

Beslutet innebär också att MYH får uppdrag att förbereda yrkeshögskolan för införandet av omställningsstudiestödet, något som Emil Bood också tycker är glädjande. ”Vi ser att det finns många möjligheter för människor som inte har arbetat inom fastighetsbranschen tidigare men som har grundkompetenser som ger dom goda förutsättningar för en framtida karriär hos oss.

Läs hela pressmeddelandet från regeringen här.