Fastighetsbranschen i framkant med unika valideringsverktyget FAVAL

Fastighetsbranschen lanserar validering i branschvalideringsverktyget FAVAL för yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Validering på eftergymnasial nivå är inte bara nytt för fastighetsbranschen, utan också inom validering i stort i Sverige. Fastighetsbranschen tar därmed viktiga kliv för att både utveckla möjligheterna till validering generellt och för att underlätta nyrekryteringar och kompetensenshöjande insatser inom branschen. 

Fastighetsbranschen ligger i framkant när det gäller att utveckla validering. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har i samarbete med branschen tagit fram FAVAL, branschens egna valideringsverktyg. Nu lanserar FAVAL, som ett av de första valideringsverktygen i Sverige, också validering mot yrkesroller som kräver utbildning på eftergymnasial nivå, exempelvis på yrkeshögskola. Detta mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör. Validering mot fastighetsförvaltare utvecklades i samarbete med AFF, som tidigare ansvarat för auktoriseringen av yrkesrollen.

– För mig var det en självklarhet att validering mot fastighetsförvaltare skulle ligga hos en branschorganisation vars kärnverksamhet är kompentens, utbildning och arbetsfrågor. Därför valde vi att inleda detta samarbete och överlåta vår auktorisation till FAVAL, säger Philip Österlund, VD på Aff.

Sen tidigare finns validering i FAVAL mot fastighetsskötare, -värd och -tekniker, yrkesroller som man kan utbilda sig till via VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet, eller via vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning. I och med tillskottet på validering mot ytterligare två yrkesroller täcker FAVAL många av de yrkesroller där det är stor brist på arbetskraft.

Ett sätt att komma runt rådande kompetensbrist är att validera branschens medarbetare och därmed kartlägga den befintliga kompetensen, oavsett när, hur och var den har förvärvats, för att därefter enkelt kunna individanpassa fortbildningsinsatser. Validering i FAVAL säkerställer att medarbetarna har den kompetens som yrkesrollen kräver och kan bidra till att en person höjer sin kompetens och därmed klättrar internt. FAVAL är samtidigt ett viktigt verktyg för att underlätta vägen in i branschen för personer med för branschen relevant arbetserfarenhet eller utbildningsbakgrund.

Arbetsgivare kan alltså dra stor nytta av FAVAL. Validering och fortbildning garanterar att medarbetarna är uppdaterade och kunniga på alla områden som ingår i yrkesrollen, samtidigt som certifierade medarbetare är en stor konkurrensfördel, exempelvis vid upphandlingar. 

– FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utbilda rätt kompetens för branschens yrken. Arbetsgivare i branschen har redan börjat använda FAVAL för att validera och fortbilda sin personal, och intresset för detta ökar hela tiden. Validering är ett sätt att hitta nya kompetenser, dels för att klara den tekniska utvecklingen och dels för att utveckla sina medarbetare att motsvara den kompetens som efterfrågas i nuläget, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

För pressmeddelandet i PDF, klicka här!