Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och FAVAL byter utseende och lanserar fastighetsbranschen.nu

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar för att fastighetsbranschens medarbetare har rätt kompetens, utvecklas och bidrar till att forma och trygga framtidens samhälle. Sedan starten 2006 så har vår organisation och sättet vi arbetar på förändrats i takt med tiden, precis som vår bransch har gjort. Under förra året genomförde vi ett stort varumärkesarbete för att göra vår organisation och våra varumärken tydligare. Dels för oss själva, dels för att dem vi arbetar med och för skall känna att vi är en kompetent, tillgänglig och personlig nämnd som verkar för att fler ska ha den kompetens som fastighetsbranschen behöver.

Som en del av detta arbete har vi tagit fram en ny varumärkesplattform, en ny logotyp, nya färger och uppdaterat vårt typsnitt för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Det har vi även gjort för vårt valideringsverktyg FAVAL, fastighetsbranschens verktyg för kartläggning och validering av yrkesroller. FAVAL ser till att branschen får medarbetare med ett kvalitetssäkrat bevis på att de har den kunskap och förmåga som efterfrågas. För att göra det tydligare att FAVAL handlar om validering så har vi också bytt FAVALs hemsideadress till favalavalidering.se

Dessutom så lanserar vi en ny hemsida, fastighetsbranschen.nu. FU har sedan 2019 drivit hemsidan jobba-i-fastighetsbranschen, en hemsida med tillhörande sociala medier-konton där huvudsyftet har varit att få fler människor att känna till fastighetsbranschen samt utbilda sig till några av de sex yrkesroller som vi företräder. För att göra hemsidan tydligare och få fler människor att upptäcka, tycka om och ta steget in i fastighetsbranschen så har vi gjort om den med en ny design på och döpt om den till fastighetsbranschen.nu.

I samband med lanseringen av fastighetsbranschen.nu så har vi även tagit fram nya reklamfilmer och nya porträtt på sex olika medarbetare från branschen. Fastighetsbranschen handlar till stor del handlar om människor så därför är det viktigt att lyfta fram äkta medarbetare som kan inspirera fler att hitta till vår bransch och det tycker vi att Aisha (fastighetsvärd), Abdi (fastighetsingenjör), Alexander (fastighetstekniker), Nadja (fastighetsvärd), Pontus (byggprojektledare) och Sanna (fastighetsskötare) verkligen gör. Filmerna och bilderna kommer att synas på våra hemsidor och som en del av vår marknadsföring av fastighetsbranschen och dess yrkesroller.

En del av vårt uppdrag på FU är att öka kännedomen om fastighetsbranschen och dess yrken. Det inkluderar även de yngre barnen och ungdomarna så därför har vi också tagit fram Robloxspelet Fastighetsbranschen City Team. Roblox är i dagsläget en av de största plattformarna för unga och därför är det viktigt att vår bransch finns där de unga är. Fastighetsbranschen City Team lanseras i slutet av februari.

Tom Hansen, kommunikationsansvarig

”Det har varit spännande och utmanande men framför allt väldigt roligt och givande att tillsammans med mina kollegor utveckla Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och våra varumärken på det här sättet.  Att vi nu genom våra uppdaterade visioner, missioner och visuella identiteter för samman och tydliggör förhållandet mellan våra tre varumärken samtidigt som vi, genom bland annat de nya filmerna och bilderna, ytterligare bidrar till att förmänskliga branschen känns både bra och viktigt inför framtiden.” säger Tom Hansen, kommunikationsansvarig på FU.  

”Jag hoppas att fler inom branschen, myndigheter och utbildningsanordnare fortsätter att arbeta med oss, använder våra resurser, deltar på våra kompetensråd och ser oss som värdefull resurs för fastighetsbranschens kompetensförsörjning. Men jag hoppas också på att fler personer upptäcker, uppskattar och söker sig till vår bransch”

Vi hoppas att du som besöker oss eller på något sätt har kontakt med oss kommer att uppskatta dessa förändringar.

Att byta ut alla logotyper, färger och typsnitt kommer att ta en liten stund och det kan eventuellt innebära att alla våra rapporter och dokument kanske inte är tillgängliga för stunden. Du är välkommen att höra av dig till tom.hansen@fastun.se om du har några frågor eller funderingar.

Det grafiska arbetet och varumärkesarbetet är utfört med hjälp av Taket Designbyrå, KKM och ELM.