Fler korta utbildningar för branschens medarbetare

Idag publicerade Myndigheten för yrkeshögskolan ytterligare 9000 utbildningsplatser på så kallade korta utbildningar. Fastighetsbranschen fick tre utbildningar beviljade denna gång. Det öppnar upp ytterligare möjligheter för kompetensutveckling inom branschen.

Konceptet korta utbildningar i yrkeshögskolan introducerades 2020 och syftet är att stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna är till för den som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. Utbildningarna är flexibla i upplägg och kostnadsfria.

Vid detta ansökningstillfälle fick Fastighetsbranschen tre utbildningar inom energieffektivisering och fastighetsautomation och hela samhällsbyggnadssektorn fick totalt 17 korta utbildningar beviljade.

 Under denna omgång prioriterades utbildningar inriktade mot framtida behov av kompetens inom digitalisering, automatisering, energieffektivisering och klimatomställning.

”Vi är glada att utbildningsanordnare har ansökt om korta utbildningar till nytta för fastighetsbranschens medarbetare. Den tekniska utvecklingen går fort och klimatmålen kräver ökad kompetens i bolagen för att nås. Här fyller dessa utbildningar en viktig roll för det livslånga lärandet och en hållbar bransch.” berättar Carina Lundström, Utvecklingsledare på FU.

Samtliga korta utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn hittar du här.

Läs nyheten från MYH på: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2021/9000-platser-pa-korta-YH-utbildningar/

Fler utbildningar på olika nivåer inom fastighetsbranschen hittar du på jobba-i-fastighetsbranschen.se/hitta-din-utbildning/