Fler utbildningsplatser till fastighetsbranschen

Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan presenterat vilka ansökningar som beviljats för start hösten 2021. Fastighetsbranschens får 124 fler utbildningsplatser än föregående år, efter rekordstort antal ansökningar. ”Det är glädjande att se intresset för vår bransch” säger Emil Bood, verksamhetschef för Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU)

Årets ansökningsomgång till Myndigheten för yrkeshögskolan gav 1241 nya utbildningsplatser till fastighetsrelaterade utbildningar. Detta kan jämföras med förra årets siffra, 1117. I antal utbildningar innebär detta 15 utbildningar för 2021, jämfört med 16 förra året. Skillnaden i år är att myndigheten har beviljat fler omgångar per utbildning vilket förklarar det högre antalet utbildningsplatser. I årets omgång har alla utbildningar utom en beviljats tre starter från och med 2021.

”Vi ser en ökning i både antal ansökningar och beviljade utbildningsplatser, vilket är väldigt glädjande för vår bransch. Om detta är en följd av pandemin och att fler vill studera, eller om det handlar om intresset för fastighetsbranschen återstår att se. Men vi kommer fortsätta arbetet för att ännu fler ska söka sig till fastighetsrelaterade utbildningar, då branschens kompetensbehov återstår trots rådande omständigheter.”

Rekordstor efterfrågan

Ett rekordstort antal ansökningar inom fastighet inkom till årets ansökningsomgång, totalt 50. Motsvarande siffra för förra året var 41. Procentuellt beviljades 30 % av inkomna ansökningar inom fastighet i årets omgång. Av de 15 beviljade utbildningarna är 3 nya och övriga är omsökningar.

Helt nya utbildningar är Energi och fastighetstekniker i Karlstad i regi av Folkuniversitetet, Drifttekniker i Göteborg i regi av Jensen Education, samt Teknisk förvaltare i Malmö i regi av Newton Kompetensutveckling.

Kopplat till våra yrkesroller beviljades 5 utbildningar till drift- och fastighetstekniker eller likvärdig yrkesroll, 5 utbildningar till fastighetsingenjör eller likvärdig yrkesroll samt 5 utbildningar till fastighetsförvaltare eller teknisk förvaltare.

Geografiskt beviljades 3 utbildningar till region Jönköping, 3 utbildningar till region Skåne, 3 utbildningar till region Stockholm, 2 utbildningar till region Värmland och 4 utbildningar till västra Götaland.

Glädjande är att Värmland nu har två YH utbildningar inom fastighet som går att söka inför hösten. Alla YH-utbildningar inom fastighet hittar man på www.jobbaifastighetsbranschen.se

Läs mer om de beviljade utbildningarna här: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2021/Yrkeshogskolan-fortsatter-att-vaxa-/