Fråga Branschen: Hög kännedom om korta YH-kurser

Som ett komplement till vår stora kompetensbehovsundersökning så har vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd startat en serie med korta undersökningar som vi kallar för Fråga Branschen. I den första undersökningen så ställde vi frågor kring kännedomen om korta, kostnadsfria YH-kurser.

Den visar bland annat att ca 60 % av VD eller HR på fastighetsbolagen som svarade på undersökningen känner till utbildningsformen. men att endast 3% av medarbetarna har gått en sådan kurs det senaste året. Enligt fritextsvaren efterfrågar företagen en blandning av olika kompetenser där bland annat kompetens inom digitalisering och fastighetsautomation sticker ut.

”Vi tycker det är positivt att budskapet kring denna utbildningsmöjlighet nått ut till branschens ledningsfunktioner. Eftersom att många YH-kurser har just det innehållet som efterfrågas så ser vi här en stor möjlighet för fastighetsföretagens kompetensutveckling. Men det förutsätter, till stor del, att medarbetarna också känner till att kurserna finns samt motiveras att söka. Av erfarenhet från dialog med YH-anordnare så är det ibland få sökande till kurserna trots att intresset är stort från företagens ledningar. ” säger Carina Lundström, expert kompetensförsörjning.

På jobba-i-fastighetsbranschen.se finns alla korta YH-kurser för branschen och ett tips är att sprida denna länk till medarbetarna på företaget. Vill du veta mer om korta YH-kurser eller har frågor om våra korta undersökningar, kontakta Carina Lundstrom.