Fråga Branschen: Konjunkturens påverkan på kompetensutvecklingen

I vår senaste Fråga Branschen-undersökning har vi frågat om fastighetsbranschens intention att kompetensutveckla sina medarbetare under 2024 utifrån den rådande konjunkturen.

Resultatet visar att 60 % av företagen kommer att kompetensutveckla i samma takt och omfång som tidigare trots det rådande konjunkturläget. 36 % av företagen kommer att satsa något mindre än normalt på kompetensutveckling och 4 % av företagen säger att man ökar sin kompetensutveckling.

”Vi är glada att majoriteten av företagen fortsätter att utveckla sina medarbetare. Det livslånga lärandet och medarbetares behov av att utvecklas har aldrig varit mer aktuellt och viktigt för branschens fortsatta utveckling. Ett bra sätt att hitta vägar för en effektiv kompetensförsörjning är att börja med att validera sina medarbetares kompetenser. ” säger Carina Lundström, expert kompetensförsörjning.

”Validering genom FAVAL är ett bra verktyg för ett företag att snabbt identifiera inom vilka områden som medarbetare behöver kompetensutvecklas inom. Fram till idag har ca 1 400 valideringar genomförts sedan starten 2015. Vill du veta mer kring hur man kan jobba med validering i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete är du varmt välkommen att höra av dig till oss på FU eller till något av våra ackrediterade testcenter runt om i landet.” avslutar Carina.

Vill du veta mer FAVAL besök gärna  www.faval.info och har du övriga frågor kring undersökning så är du välkommen att kontakt Carina Lundström.