Fråga Branschen: Söktrycket på YH-utbildningar ökar

I höst startar fastighetsutbildningar inom Yrkeshögskolan på ett 30-tal platser runt om i Sverige – från Luleå i norr till Malmö i söder.  I vår senaste Fråga Branschen-undersökning frågade vi landets yrkeshögskolor om hur söktrycket till dessa utbildningar sett ut jämfört med förra året.

Undersökningen visade att anordnarna generellt uppger att söktrycket ökat något sedan förra året vilket vi på FU förstås är glada över. Extra roligt är att söktrycket till den platsbundna Drift- och fastighetsteknikutbildningen har ökat mest eftersom denna utbildning historiskt sett haft svårt att få tillräckligt många behöriga sökande. Vi kan också se att utbildningar som ges på plats (bundna) i större utsträckning ser ett ökat söktryck jämfört med distansutbildningar.

”Det är viktigt att få ett stort antal behöriga sökande till branschens YH-utbildningar eftersom det har inverkan på antalet som sedan väljer att påbörja utbildningen. Det påverkar även examensgraden på sikt då många behöriga sökande bidrar till att urvalet av studerande har bättre förmåga och motivation att fullfölja sin utbildning. Vi ser i statistiken att YH-utbildningar som har många behöriga sökande per plats också har en högre examensgrad” säger Carina Lundström, expert kompetensförsörjning.

Carina Lundström, expert kompetensförsörjning -Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Anledningarna till det ökade söktrycket anser utbildningsanordnarna i undersökningen bl.a. vara den rådande lågkonjunkturen, att det finns en ökad kännedom om YH generellt och att anordnarna ökat sina egna marknadsföringsaktiviteter. Man nämner även att det finns många före detta studenter som jobbar i branschen idag och som pratar väl om utbildningen och vad den leder till.

I undersökningen ställde vi också frågan om vilka markandsföringskanaler som användes för att få sökande till utbildningarna 2024. De vanligaste kanalerna var Facebook, Instagram, LinkedIn och öppet hus.

Vi på FU ser fram emot att träffa alla anordnare på höstens regionala kompetensråd för att få veta mer om ansökningsomgången 2024. Om du är arbetsgivare, vill delta på dessa och lära känna utbildningsanordnarna och deras nya studerande i din region hör av dig till oss.