Fråga Branschen: Tydlighet är nyckeln för viljan att lära nytt

Fastighetsbranschen förändras – nya regler och klimatmål kräver att byggnader blir mer energieffektiva och digitala, vilket också innebär att anställda behöver utveckla nya kompetenser. I vår senaste Fråga Branschen undersökte vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) de möjligheter och utmaningar som ledare på fastighetsbolag har när det gäller att motivera sina medarbetare att kompetensutvecklas.

Resultaten av Fråga Branschen-undersökningen visade att lite över hälften av ledarna tycker att det är ganska lätt att motivera sina medarbetare att vilja lära sig nytt, medans närmare en tredjedel upplever det som ganska svårt. VD:ar tycker det är svårare än HR-chefer att motivera sina medarbetare.

När det gäller förutsättningarna för att främja lärande ansåg 6 av 10 att de har ganska goda förutsättningar, och cirka en tredjedel uppgav att de har mycket goda förutsättningar. HR-chefer önskar mer tid och ekonomiska resurser för att förbättra kompetensutveckling, medan VD:ar främst vill ha ekonomiska resurser.

” Viktigt med ett tydligt varför. Varför det är bra för företaget men även för individen.”

Företagsledare, fritextsvar på frågan: Finns det situationer där du har upplevt att du lyckats motivera dina medarbetare att vilja ta del av nya kunskaper?

Vidare visade undersökningen att över 9 av 10 respondenter har kunskap om externa kurser och utbildningar, men endast en tredjedel har hög kunskap om utbudet. Vanliga utmaningar med att motivera medarbetare inkluderar brist på förståelse för utbildningens relevans, hög ålder och lång anställningstid, behov av att ta till sig digital teknik, tidsbrist, och utbildningar som rör mjuka värden.

Lyckade strategier för att motivera medarbetare inkluderar att utbildningsinsatser har tydligt syfte och relevans, anpassas till medarbetarnas förutsättningar, och att medarbetare själva initierar utveckling. För att effektivt motivera medarbetare är det avgörande att tydligt kommunicera varför kompetensutveckling behövs och att anpassa utbildningen till medarbetarnas individuella förutsättningar.

Therese Malmgren, utvecklingsledare – Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

”Det livslånga lärandet är idag centralt för de flesta branscher och fastighetsbranschen är definitivt inget undantag. Därför är det viktigt att vi tillsammans fortsätter att verka för att fler av branschens medarbetare får möjligheten och hittar motivationen att utveckla sin egen kompetens. Vi tror att det kommer att vara avgörande, inte minst när det gäller att nå upp till branschens hållbarhetsmål. Men vi hoppas också att i takt med att fler uppdaterar sina kompetenser så kommer också lärandet och den egna personliga kunskapsutvecklingen att bli en central del i uppfattningen om vad det innebär att arbeta i vår bransch. Vilket kommer att gynna vår kompetensförsörjning på lång sikt. ” säger Therese Malmgren, utvecklingsledare på FU.

I höst kommer FU att anordna en serie webinarier där vi tillsammans med branschen och forskare kommer att fokusera på ledarskapets vikt när det gäller att motivera medarbetare att vilja lära. Mer information om dessa kommer vid ett senare tillfälle.