FU har beviljats medel från flera myndigheter

I slutet av maj fick FU besked om beviljanden av medel från flera myndigheter – Migrationsverket och Skolverket.

Medlen från Migrationsverket ska användas till att få fler nyanlända att komma i arbete snabbare, bland annat genom att översätta vårt valideringssystem FAVAL till ytterligare tre språk.

FU kommer också satsa på en utveckling av en professionell handledarutbildning som ska ge ett öppnare mottagande av de nya svenskarna.

Medlen från Skolverket ska i första hand användas till att öka kännedomen om valideringssystemet FAVAL och att underlätta kommunikationen inom FU Regionalt.

Läs mer om projekten här!