FU i Almedalen 2017

Vi kommer att finnas på plats i Almedalen, och arrangerar i år två seminarier och är engagerade i fem.

FU vill förstås lyfta kompetensförsörjningsfrågorna och hur vi på bästa sätt tar tillvara kompetens som finns, bland annat hos de nya svenskarna.

FU i Almedalen 2017

Vilka olika vägar och möjligheter jobbar fastighetsbranschen med för att lättare och snabbare få in kompetens till företagen? 
Hur valideras kompetensen på bästa sätt? Hur går det med planerna på ett branschspecifikt statligt snabbspår? 
Och hur gör branschen för att ta hand om och möta de nya svenskarna på bästa sätt?

Här är information om de två seminarier vi arrangerar i samarbete med HSB, och även Fastighetsnytt/Business Arena, samt även ett frukostevent där vi är medarrangör till Fasticon kompetens:

Unga, nya svenskar och personer i omställning- så kan fastighetsbranschen hitta kompetensen.

Datum: tisdagen den 4 juli, kl.14.45-15.30

Plats: HSBs hus Strandgatan 35, Visby

Moderator: Charlotta Stensson, förhandlingschef Fastigo

Panel:

 • Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare för snabbspåren på nationell nivå på Arbetsförmedlingen
 • Sofie Roy-Norelid, Affärsområdeschef Förvaltning HSB Stockholm
 • Karin Nordmark, HR-chef på Örebrobostäder
 • Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
 • Carina Lundström, utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

De nya svenskarna – en resurs för fastighetsbranschen!

Datum: onsdagen den 5 juli, kl.10.30–11.00

Plats: Business Arena Restaurang Supper, Burmeister, Strandgatan 9

Moderator: Mona Finnström, vd Fastigo

Panel:

 • Alexandra Sjöberg, utvecklingsledare för snabbspåren på nationell nivå på Arbetsförmedlingen
 • Bo Strandberg, processledare Social Hållbarhet på Förvaltnings AB Framtiden
 • Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
 • Maria Holmberg, HR-chef Stena fastigheter

Initiativ för ny kompetens till fastighetsbranschen

Datum: onsdagen den 5 juli, kl.8.00-9.30

Plats: Norra Murgatan 48, Visby

Moderator: Mona Finnström, vd Fastigo

Inledningstalare och expertkommentator: Kicki Björklund, Vd Bostadsbolaget Göteborg

Panel:

 • Jonas Gustavsson, Vd Fasticon Kompetens Holding
 • Bo Strandberg, Processledare Social Hållbarhet Förvaltnings AB Framtiden
 • Mattias Sippmanne, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen
 • Lena Nyquist, Verksamhetschef Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd