Hållbara fastigheter – en tydlig riktning för branschens utbildnings­anordnare

Moderator Pontus Herin, DI och Rutger Arnhult, vd för Castellum .


I förra veckan besökte vi på  FU konferensen hållbara fastigheter i Stockholm för att se hur fastighetsbolag runtom i landet arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna. Verksamhetschef Emil Bood delar med sig av sina tankar:

”Det är viktigt att våra utbildningsanordnare hörsammar det vår bransch efterfrågar och utvecklas i samma riktning. Framförallt inom det tekniska området där miljö, hållbarhet och energieffektivisering blir allt viktigare komponenter hos våra fastighetsbolag. Utbildningarna måste motsvara det branschen efterfrågar och vara anpassningsbara utifrån allt det nya som händer på tekniksidan som t.ex. nya IT-lösningar och AI-implementering.

En annan viktig del och utmaning för vår bransch är att locka fler unga personer in i branschen och här finns det massor att göra och många möjligheter att utnyttja, inte minst med tanke på att hållbarhet är en av vår tids stora frågor. Det är glädjande att se att flera stora bolag jobbar mer och mer med att bli mer hållbara och minska sin energiförbrukning. Både då det finns ett ekonomiskt incitament men även för att dra sitt ”strå” till stacken och bidra till en hållbar framtid. Återbruk ligger även högt på agendan hos flera bolag och hur man kan skapa fler smarta byggnader för att få ner sin energianvändning på ett så effektivt vis som möjligt. ”

Några andra reflektioner som vi tog med oss är att:

  • Batteriernas roll kommer att öka i fastigheter framöver vilket också innebär en ökad efterfrågan på kompetens att använda dem på rätt sätt och i rätt tid.
  • Återbruk, materialval och hanteringen av detta blir viktigare.
  • Beställare måste ha kunskap om och prioritera hållbarhet samt ställa tydliga krav på leverantörer.  

Vi ser hur allt detta kommer att ställa större och annorlunda krav på kompetensförsörjningen i framtiden och vi är glada att det finns så många utbildningsanordnare som brinner för branschen utveckling. 

Sammanfattningsvis så står arbetsgivarna inför högt satta klimatmål och med dessa kommer nya krav på framtidens medarbetare. Därför är det bra att branschen kommunicerar hållbarhet som en tydlig ledstjärna för framtidens kompetens. Det ger en riktning för branschens utbildningsanordnare att följa, genom att erbjuda utbildningsmöjligheter med hållbarhetsperspektiv som efterfrågas, både idag och i framtiden. ” avslutar Emil Bood.