Hållbarhet i fokus för fastighetsbranschen i Almedalen

Årets Almedalsvecka är till ända och den var, precis som tidigare årgångar, fylld med intressanta seminarier och givande möten med kollegor. Fastighetsbranschens utbildningsnämnds verksamhetschef Emil Bood summerar sina intryck:

Jag vill börja med att beklaga det fruktansvärda mordet som skedde och hela Fastighetsbranschens utbildningsnämnds tankar går till offrets familj. Almedalen är en fantastisk mötesplats och min förhoppning är att den skall kunna fortsätta att vara det, trots det som skedde.

I övrigt så är ett av mina stora intryck från Almedalen att fastighetsbranschen fortsätter att fokusera på och bredda begreppet hållbarhet. Det ska bli intressant att se vad det kommer att innebära för den framtida kompetensförsörjningen och utbildningsutbudet för branschen. Hur snabbt kommer kompetensbehoven att förändras, vilka aktörer kommer att leda förändringen och hur kommer det att påverka till exempel validering?

 Att digitaliseringen är central i utvecklingen och förändringen är förstås naturligt men jag vill uppmana utbildningsanordnare att våga tänka visionärt och proaktivt även i hållbarhetsfrågorna för fastighetsbranschen, inte minst vad gäller de yrkesroller som Fastighetsbranschens utbildningsnämnd företräder.  

Det finns många anordnare som redan idag tänker på hållbarhetsperspektivet men jag tror att ännu fler behöver göra det. För fastighetsbranschen och människorna som är en del av den men också för hela vårt samhälle. ” avslutar Emil Bood.