Handledarskap, inkludering och tolerans

Välkommen på en kostnadsfri föreläsning för medarbetare i fastighetsbranschen. Anmälan är öppen nu!

Handledarskap, inkludering och tolerans

Fastighetsbranschen behöver de nya svenskarna för att minska det stora rekryteringsbehovet.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har med hjälp av mångfaldsexperten Mary Juusela utvecklat ett utbildningsstöd för att handleda nya svenskar på våra arbetsplatser genom medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Stödet handlar bland annat om att erbjuda ett tryggt och öppet mottagande och att skapa förståelse och tolerans för våra olikheter.

Under hösten bjuder vi in till föreläsningar då vi presenterar handledarstödet samt ger verktyg för en enklare och tryggare inkludering på arbetsplatserna.

Mary Juusela föreläser i 14 kommuner och kommer att ge handfasta tips utifrån de erfarenheter som framkommit under samtal med både nyanlända praktikanter, handledare och chefer i branschen.

Klicka här för mer information om föreläsningsserien samt länk till anmälningsformuläret.