Har du som arbetsgivare ett rekryteringsbehov?

Fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov. Därför har flera samarbeten med Arbetsförmedlingen startats för att förbättra kompetensförsörjningen till branschen. Har du som arbetsgivare ett rekryteringsbehov så finns det flera aktiviteter som är bra att känna till.

Snabbspår

Det finns nu ett snabbspår för nyanlända som har erfarenhet eller utbildning som är relevant för fastighetsbranschen. Avsiktsförklaringen om snabbspår för nyanlända har undertecknats av följande parter: Vision, KFO, Fastighetsanställdas Förbund, Almega Fastighetsarbetsgivarna, Unionen, Kommunal och Fastigo samt Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret består av följande delar:

Snabbspår

Du som arbetsgivare har genom snabbspåret möjlighet att hitta kompetent arbetskraft genom exempelvis den arbetsplatsförlagda utbildningen via Yrkesakademin eller genom att erbjuda praktikplatser. 

Delarna beskrivs nedan.

Praktik och anställning

Om du har behov av att rekrytera eller vill diskutera möjligheterna till lönestöd så kontakta din lokala Arbetsförmedling.

I Stockholm har Arbetsförmedlingen handläggare utbildade inom fastighetsbranschen med så kallat En väg in. För att komma i kontakt med dessa kan du vända dig till Lidia Russom Öström.

E-post: lidia.russom-ostrom@arbetsformedlingen.se

Telefon: 010-487 40 25

Fastighetsbranschens egen branschvalidering -FAVAL

Nu finns fastighetsbranschens egen branschvalidering (FAVAL) ute för upphandling genom Arbetsförmedlingen. Detta kan vara intressant för dig med rekryteringsbehov eftersom du kan ta kontakt med någon av de testcenter/testenheter som finns för att kunna rekrytera efter genomförd validering. FAVAL är också ett utmärkt verktyg för arbetsgivare att validera sina medarbetare i syfte att individanpassa kompetensutvecklingen. Mer information om FAVAL och vilka ackrediterade testcenter/testenheter som finns kan man läsa om på FAVALs hemsida (www.faval.info) som lanseras den 20 september 2017.

Utbildning genom Yrkesakademin AB

Som arbetsgivare kan du även kontakta Yrkesakademin AB som tillhandahåller utbildningar till fastighetstekniker, fastighetsskötare och fastighetsvärd på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Du som arbetsgivare kan antingen visa intresse för att rekrytera deltagare som gått utbildningen eller erbjuda platser under praktiken.

Du är välkommen att kontakta affärsområdeschef Peter Johansson på Yrkesakademin för mer information.

E-post: peter.johansson@ya.se

Telefon: 023-585 01

Handledarstöd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har i samarbete med LikaOlika utvecklat ett utbildningsstöd för handledning av nya svenskar på våra arbetsplatser genom medel från Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Målet är att skapa ett tryggt och öppet mottagande av praktikanter och nya medarbetare samt att skapa förståelse och tolerans för våra olikheter. Handledarstödet består av dels tre filmmoduler och dels ett övningsmaterial. Du kan ta del av handledarstödet via FUs hemsida från och med den 10 november.

Som ett komplement till handledarstödet, och för att inspirera fler att vilja vara handledare på våra arbetsplatser, erbjuder FU en kostnadsfri föreläsning på 14 orter under hösten 2017. Föreläsningen hålls av mångfaldsexperten Mary Juusela, LikaOlika, på temat Handledarskap, inkludering och tolerans. Läs mer om föreläsningen och hur du kan anmäla dina medarbetare att delta här.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Regionalt (FUR)

För att öka den lokala samverkan och sprida information arrangerar FU möten i 8 olika regioner i Sverige, så kallade FUR-möten. Här möts representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och fastighetsföretag. Fler arbetsgivare inom fastighetsbranschen är varmt välkomna att delta i dessa möten. Du kan läs mer information om FUR här, alternativt kontakta FUs Carina Lundström.

E-post: carina.lundström@fastun.se

Telefon: 072-733 23 03

För denna information i en PDF för utskrift, klicka nedan.