Januari månads nyhetsbrev ute nu!

I årets första nyhetsbrev berättar vi om ett seminarium vi arrangerar tillsammans med Fastigo och Fasticon kompetens på ämnet Hur löser vi kompetenskrisen i samhällsbyggnadssektorn?

Hur löser vi kompetenskrisen i samhällsbyggnadssektorn?

FU håller också ett öppet seminarium på Bazar 2017 på kulturhuset i Stockholm.

Läs nyhetsbrevet här!