Korta YH-utbildningar för fastighetsbranschens medarbetare

Korta YH-utbildningar är ett nytt koncept inom yrkeshögskolan. Utbildningarna riktar sig till dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla sitt arbete, gå vidare till nya mer avancerade arbetsuppgifter, eller vill byta bana i arbetslivet. 

Fyra utbildningsanordnare har fått beviljade utbildningar inom fastighetsområdet: TUC Yrkeshögskola, John Ericson Institutet, STI och Teknikhögskolan. Dessa utbildningar finns nu att söka efter och läsa mer om här. De flesta kurser och kurspaket omfattar sex veckor, är kostnadsfria och kan kombineras med arbete.

Vi kommer att uppdatera vår sökfunktion vartefter anordnarna presenterar utbildningarna som sökbara på sina egna webbsidor. Redan nu kan man ansöka till följande utbildningar:

TUC Yrkeshögskola:

John Ericsson Institutet:

STI:

Teknikhögskolan:

Läs mer om korta utbildningar på: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2020/7000-studerande-pa-korta-utbildningar-i-yrkeshogskolan/