Ladda ner vår PRAO-guide

Nu finns vår PRAO-guide att ladda ner för företag som erbjuder eller vill börja erbjuda PRAO.

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd ser PRAO som ett bra första steg för att introducera unga människor till vår bransch men också som ett strategiskt viktigt verktyg för en långsiktig kompetensförsörjning.

Vi tror att en minnesvärd och positiv PRAO-upplevelse för elever ökar kännedomen om och stärker både företagets varumärke och branschen i stort och vår förhoppning är att vår guide kan bidra till att fler företag i fastighetsbranschen börja att erbjuda PRAO.