Lindholmens tekniska gymnasium först ut som Branschrekommenderad skola – Fastighet

Den 15 januari firade elever och personal på Lindholmens tekniska gymnasium i Göteborg tillsammans med lokala fastighetsbolag att skolan fått utmärkelsen Branschrekommendera skola – Fastighet. Branschrekommendationen är ett sätt att säkerställa kvaliteten på inriktningen Fastighet på gymnasiets VVS- och fastighetsprogram.

Lindholmens tekniska gymnasium först ut som Branschrekommenderad skola

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd, som ansvarar för certifieringen, har under det senaste året omarbetat kriterierna för utmärkelsen tillsammans med branschen för att under hösten 2018 lansera de nya. För närvarande är det gymnasieskolor med platsförlagd utbildning som kan ansöka om branschrekommendation. Ansökan avser två år och gäller från det datum då skolan godkänns. Under året 2019 kommer kriterier att tas fram även för vuxenutbildningen.

Kriterierna som behöver uppfyllas är bland annat att skolan ska utbilda i kurser som leder till yrkesrollen Fastighetstekniker.

– Detta är ett önskemål från branschen som ser en stor efterfrågan på duktiga fastighetstekniker både nu och i framtiden på grund av den snabba tekniska utvecklingen, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd.

Andra kriterier är att skolan ska ha ett nära samarbete med arbetslivet och där företagen erbjuder kvalitativa APL-platser med utbildade handledare. Lindholmens tekniska gymnasium ligger i framkant inom fastighetsutbildning på gymnasial nivå och är även utsedd av Skolverket som pilotskola för yrkesprov, detta genom fastighetsbranschens egna valideringsverktyg FAVAL.

– Jag är väldigt glad och tacksam över utmärkelsen som Fastighetsbranschens branschrekommenderade skol, säger Jessica Thompson som är rektor på Lindholmens tekniska gymnasium. Jag är också väldigt stolt över vårt fina samarbete med fastighetsbranschen på både nationell och regional nivå. Det gynnar både verksamheten och branschen men framförallt våra elever. Engagerad personal som samverkar på ett förträffligt sätt har gett grunden till den här utmärkelsen. Vi ska också få möjlighet att som en av de första gymnasieskolorna genomföra yrkesprov tillsammans med fastighetsbranschen i samverkan med Skolverket. Det kommer att ge oss en mer yrkesinriktad utbildning, vilket ökar möjligheterna för våra ungdomar att klara av förväntningar och krav från kommande arbetsgivare.

Även lokala arbetsgivare ser positivt på utmärkelsen.

– Vi gratulerar Lindholmens tekniska gymnasium till utmärkelsen som vi ställer oss bakom, säger Magdalena Dawidson, HR-strateg på Familjebostäder. Skolan har ett stort engagemang i fastighetsutbildningen. Utmärkelsen vittnar om skolan och branschens samarbete samt ger en kvalitetsstämpel för utbildningen. Förhoppningsvis innebär den att vi i framtiden kan välkomna fler unga talanger till vår koncern.

Klicka här för att komma till pressmeddelandet för nyheten.