MYH öppnar ansökan för korta yrkeshögskoleutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, lanserar under 2020 möjligheten för befintligt anställda att kompetensutvecklas inom yrkeshögskolan.
”En utmärkt chans för hela branschen att stärka den befintliga kompetensen” menar Emil Bood, verksamhetschef på FU.

Kompetensutveckling

MYH öppnar ansökan om korta utbildningar inom områden som digitalisering, automatisering, energieffektivisering och hållbarhet den 29 januari 2020. Dessa kompetensområden är viktiga för fastighetsbranschens utveckling och för dess medarbetare. Utbildningarna riktar sig till befintligt anställda och ska kunna kombineras med arbete. Utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade om omfattningen är på minst 50% och som kortast 3 veckor.

Emil Bood, verksamhetschef på FU ser positivt på beskedet från MYH.
Vi hoppas att utbildningsanordnare inom fastighetsrelaterade utbildningar tar chansen och ansöker om att få bedriva korta utbildningar för att stärka befintliga medarbetare och företagens möjlighet att utvecklas.

Fastighetsbolagen efterfrågar bland annat utbildning för medarbetare inom:

  • Energieffektivisering med mer fokus på effekt och tariffstrukturer.
  • Påfyllnad för att förstå grunder i styr- och reglerteknik, ventilation, värme och kyla i fastigheter.
  • Uppföljning och övervakning när man bygger in sensorer i fastigheterna.
  • IT-mognad, att förhålla sig till komplexare system och mer förändliga systemmiljöer.

Beslut om beviljade utbildningar kommuniceras av MYH den 15 april.

Läs mer om korta utbildningar och se webbinariet från MYH på: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Webbinarium-om-satsningen-pa-kurser-och-kurspaket-inom-yrkeshogskolan/