Nu startar fastighetsbranschens stora kompetensbehovsundersökning

I dagarna går vi på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FU) ut med vår stora kompetensbehovsundersökning i alla län i Sverige. Det är tredje gången vi gör denna typ av omfattande undersökning där vi ställer frågorna direkt till Sveriges fastighetsbolag. Detta för att ta reda på hur stort kompetens- och rekryteringsbehovet är i vår bransch framöver.

Genom denna undersökning kan vi tillsammans påverka framtidens möjligheter att rekrytera rätt kompetens så därför är det viktigt att du som får undersökningen tar dig tid att svara. Resultatet av din medverkan gör att vi kan få en större förståelse för branschens utveckling.

”Det känns väldigt roligt att äntligen få komma igång med en ny undersökning, inte minst därför att den ger oss så mycket värdefull information kring vart branschen är på väg någonstans. Eftersom att detta är vår tredje stora undersökning så får vi också ett större underlag när det gäller att identifiera trender under en längre period. Den är ett viktigt verktyg för alla som jobbar med kompetensfrågor t.ex. alla duktiga utbildningsanordnare. Den utgör också underlag för intressanta och kreativa diskussioner på kommande kompetensråd om hur vår bransch skall lösa kompetensutmaningarna idag och i framtiden.” berättar Carina Lundström, utvecklingsledare på FU.

Carina Lundström, utvecklingsledare

Resultatet av undersökningen ligger till grund för dimensioneringen av utbildningsplatser nationellt och regionalt som görs av bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Skolverket. Matilda Bölling är omvärldsanalytiker på MYH och så här säger hon om undersökningen:

”Fastighetsbranschens utbildningsnämnds kompetensbehovsundersökning ger ett mycket bra underlag vad gäller efterfrågan på yrkeshögskoleutbildning. Den är ett viktigt bidrag till myndighetens arbete med att bedöma arbetsmarknadens behov inom fastighetsbranschen, en hög svarsfrekvens är därför väldigt betydelsefullt för myndighetens arbete. Rapporten ger en mycket tydlig bild av branschens samlade kompetensbehov, med uppgifter även på regional nivå vilket ger värdefull information om regionala behov.”

Resultatet av undersökningen används också för att få insikter om hur vi som bransch kan samlas kring kompetensbehovsfrågor, utbildningar och trender vi ser framöver. Ylva Bohman är HR-strateg på Riksbyggen, ett av alla de tusentals företag som är med i undersökningen:

”För oss är det viktigt att vara med och bidra med uppgifter om rekryteringsbehov och efterfrågade kompetenser. Rapporten är ett viktigt underlag i kommunikationen med skolor och MYH för att säkra att det finns tillgång till utbildningar som motsvarar branschens behov. Dessutom är rapporten även intressant för oss som företag för att få en bild av hur behovet ser ut i branschen som helhet.”

Vi förväntar oss att få det färdiga resultatet av undersökningen i slutet av mars. Det kommer att publiceras på fastun.se samt kommuniceras på FUs kompetensråd, webbinarier och övriga branschträffar. 

”Vi ser fram emot resultatet av undersökningen och vi är säkra på att branschen är med oss i detta gemensamma arbete,” säger Emil Bood, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd.  

Emil Bood, verksamhetschef

Så med detta vill vi redan nu rikta ett stort tack till alla er som deltar i undersökningen – tillsammans skapar vi möjligheter för en bättre kompetensförsörjning i fastighetsbranschen.