Ny ordförande för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Den 27 maj höll Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd stämma och flera nya ledamöter valdes in i styrelsen. Dessutom valdes Susanne Svensson, Förhandlare och rådgivare på Fastigo, till ny ordförande.

Susanne Svensson har lång erfarenhet som både suppleant och ledamot i FUs styrelse och är en av dem som arbetat längst med utvecklingen av organisationen.

”Jag är stolt över att ha fått förtroendet att kliva in som ordförande för FU och ser det som ett hedersuppdrag. FU är fastighetsbranschens gemensamma språkrör och har stor betydelse för vår framtida kompetensförsörjning. För egen del har jag i olika roller varit med under hela FUs resa och jag hoppas att vi tillsammans fortsätter det framgångsrika arbete som FU levererar till hela branschen. ”

Även flera nya ledamöter och suppleanter valdes enligt förslag. Vi tackar de avgående ledamöterna för deras insatser under tiden i FUs styrelse.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnds styrelse för det kommande verksamhetsåret:

 Ordförande
Susanne Svensson, Fastigo

Vice ordförande
Joakim Oscarsson, Fastighetsanställdas Förbund

Ordinarie ledamöter
Sanna Flyckt, Almega Fastighetsarbetsgivarna
Elisabeth Carlsson, Fastigo
Ylva Bohman, Fremia
Lizzy Jämting, Almega Fastighetsarbetsgivarna
Jan-Olov Olsson, Vision
Anna-Lena Glaad, Unionen
Lars Fischer, Kommunal
Madeleine Holst, Fastighetsanställdas Förbund

Suppleanter
Anette Tredal, Fastigo
Stefan Lennström, Almega Fastighetsarbetsgivarna
Mats Rosén, Sveriges Ingenjörer
Roger Pettersson, SEKO
Irena Franzén, Ledarna
Nicklas Nilsson, Fastighetsanställdas Förbund
Maria Hansson, Kommunal
Mathias Fors, Fremia
Katja Kalda, Fastigo
Joakim Hänel, Almega Fastighetsarbetsgivarna