Nyhetsbrev januari/februari 2024

Välkommen till årets första nyhetsbrev från oss på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU). Vi har ett fantastiskt spännande år framför oss med nylanserade varumärkesplattformar, uppstart av Dig-IT Labprojektet, utveckling av drift- och fastighetsteknikerrollen och inte minst årets kompetensråd.  Dessutom är vi väldigt glada över att ha fått en ny kollega, Therese Malmgren. 


FU får nytt utseende och lanserar fastighetsbranschen.nu

Vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar för att fastighetsbranschens medarbetare har rätt kompetens, utvecklas och bidrar till att forma och trygga framtidens samhälle. Sedan starten 2006 så har vår organisation och sättet vi arbetar på förändrats i takt med tiden, precis som vår bransch har gjort.

Under förra året genomförde vi ett stort varumärkesarbete för att göra vår organisation och våra varumärken tydligare. Dels för oss själva, dels för att dem vi arbetar med och för skall känna att vi är en kompetent, tillgänglig och personlig nämnd som verkar för att fler ska ha den kompetens som fastighetsbranschen behöver.

Det innebär bland annat att vi har tagit fram nya logotyper och typsnitt för Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd och FAVAL.

Dessutom har vi skapa en ny hemsida, fastighetsbranschen.nu, som ersätter jobba-i-fastighetsbranschen.se. fastighetsbranschen.nu är en hemsida som riktar sig till unga människor för att informera om och marknadsföra fastighetsbranschen, dess yrkesroller, möjligheter och utbildningar.

Som en del av denna nylansering har vi även tagit fram nya yrkesrollsbilder och filmer samt skapat ett Robloxspel, Fastighetsbranschen City Team,. Robloxspelet kommer att lanseras i slutet av februari.

Har du några frågor kring vårt nya utseende så vänligen kontakta kommunikationsansvarige Tom Hansen.


FU x KTH Dig-IT Lab

Vi har tidigare berättat om vårt partnerskap med KTH´s Dig-IT Lab, ett Vinnovafinansierat projekt med syfte att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering.

Sedan årsskiftet är Emil Bood, verksamhetsansvarig på FU, även ordförande i styrelsen för projektet. För FUs del har det startat med ett intressant första möte i arbetsgruppen ”Education and life long learning”. Denna undergrupp har som syfte att lyssna in övriga partners i projektet.  Bland annat om deras önskemål och behov av kurser och kunskapsöverföring inom digitalisering och energieffektivisering och som tangerar utmaningarna som fastighetsbolagen vill lösa i projektet.

Under februari kommer det första styrelsemötet för projektet att äga rum och vi på FU ser fram emot att kunna bidra med vår expertis och att få dela projektets resultat, kunskaper och insikter med hela branschen.


Vidareutveckling av drift- och fastighetsteknikerrollen

MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan) har beviljat FUs ansökan om att vidareutveckla yrkesrollen drift- och fastighetstekniker inom ramen för vårt valideringsverktyg FAVAL. Detta innebär att vi kommer kunna nivåplacera yrkesrollen mot SeQf-nivå 5 vilket motsvarar en yrkeshögskoleexamen. 

Projektet kommer att starta 1 mars och och pågå fram till sommaren 2025 och ett första steg är att tillsätta en expertgrupp bestående av personer inom branschen.

Totalt har MYH beviljat FU statsbidrag med upp till 1 096 500 och med ett 50% medfinansieringskrav. 

Vi på FU är väldigt glada över denna möjlighet som bidrar till att förtydliga och förstärka kompetensen i vår bransch. 


Datum för årets kompetensråd

Arbetar du med kompetensfrågor? Var med på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kompetensråd 2024! 

Genom att delta i våra regionala kompetensråd får du information kring kompetensförsörjningen, insikter och inspiration om framtidens medarbetare och hur du kan kvalitetssäkra ditt företags kompetenser med hjälp av validering. Dessutom får du möjligheten att lyssna på intressanta föreläsare, delta i workshops och nätverka med andra företag, myndigheter och utbildningsanordnare i regionen där du verkar.

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnds kompetensråd strävar efter att långsiktigt stärka kompetensutbudet i regionen där du verkar och genom att delta i dessa råd bidrar du till en bättre kompetensförsörjning för ditt företag och fastighetsbranschen i stort.

Hör av dig till carina.lundstrom@fastun.se så får du en inbjudan till årets kompetensråd för din region. (Om du redan har fått en inbjudan till tidigare års kompetensråd så kommer du att få det i år också )

Du hittar alla årets kompetensråd med datum, stad och tid här.

Vi ser fram emot att få träffa dig!


Möt vår nya medarbetare Therese

I slutet av januari började vår nya kollega Therese Malmgren att arbeta med oss på FU. Therese kommer senast från AktivBo där hon bland annat ansvarade för  undersöka boendeupplevelser hos Sveriges fastighetsbolag. Hos FU kommer hon att arbeta som utvecklingsledare i nära samarbete med Carina Lundström.  Så här säger Therese själv:

”Efter tre spännande år på AktivBo har jag valt gått vidare i karriären och inom fastighetsbranschen. Jag är numera Utvecklingsledare på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) där jag kommer driva kompetensförsörjningsfrågor hos fastighetsbolag. Jag är otroligt peppad på att få arbeta med de här viktiga branschfrågorna och få möjligheten att kunna bidra till att fler har den kompetens som fastighetsbranschen behöver både idag och imorgon.  Jag ser fram emot spännande dialoger med er som verkar inom branschen. Ni får gärna redan nu anmäla er till våra kompetensråd där ni får möjlighet att nätverka, informeras och inspireras och påverka branschens kompetensutbud i ert område. ”

Vi hälsar Therese varmt välkommen till Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. 


På gång i övrigt

I övrigt så pågår förberedelserna för Yrkes-SM i Karlstad 2024. Vi har nu ett flertag fastighetsbolag som, tillsammans med oss, kommer att berätta om fastighetsbranschen, dess yrkesroller, utbildningar och möjligheter för över 20 000 elever och studenter. Dessutom förbereder vi även för medverkan på årets Almedalsvecka och implementerar de nya Uppkommodulerna i FAVAL. 

Har du några frågor om vår verksamhet eller vill uppmärksamma oss på något som rör fastighetsbranschen, dess kompetens och utbildningar, tveka inte att höra av dig till oss. Du hittar alla våra uppgifter på fastun.se  och du får gärna följa oss på våra sociala medier där vi berättar mer om vår verksamhet och svarar på frågar.