Nyhetsbrev maj/juni 2023

Sommaren är snart här men vi på  Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) har ännu en månad kvar där vi fortsätter att jobba hårt för att branschen skall attrahera  fler medarbetare med rätt kompetens.  

I slutet av juni åker vi till Almedalen för att berätta om tre steg som vi tror kan bidra till att på lång sikt öka kompetensförsörjningen men innan dess så kommer dessa steg att presenteras i dagstidningar och på fastun.se. Är du på plats så besök gärna vårt samtal hos Business Arena och tveka inte att höra av dig om du vill träffas och prata kompetensfrågor.

Vi jobbar även med att utveckla FAVAL validering för att fler medarbetare i exempelvis mindre fastighetsbolag skall kunna validera sig och vi har uppdaterat branschens yrkesrollsbeskrivningar för att tydliggöra våra yrkesroller och dess kunskapskrav ännu mer.

Dessutom så är vi involverade i ett  spännande projekt tillsammans med KTH som bland annat handlar om att  utforska hur framtiden inom bostäder kan komma att se ut och vilka kompetenser som kommer att krävas. Vi arbetar också med  nya sätt att tillsammans med branschens alla aktörer kommunicera fastighetsbranschen för att få fler människor att satsa på en karriär inom den.


Tre steg för fler medarbetare i branschen

Som vår stora kompetensbehovsundersökning visar så behöver fastighetsbranschen ca 10 000 nya medarbetare, inom de närmsta fem åren. En väg dit kan vara via tre enkla steg. 

Det första tas genom att erbjuda PRAO-platser med fokus på att praktikanterna skall känna sig välkomna och få en postiv upplevelse av vår bransch. Om fler unga introduceras till branschen genom roliga och lärorika PRAO-perioder så ökar chansen att fler väljer en utbildning som därefter ger ett jobb inom branschen.

Ett annat steg är ett utökat samarbete mellan företag och utbildningsanordnare. I dagsläget rekryterar 67% av företagen från ett annat fastighetsbolag. För att bredda rekryteringsunderlaget och våga rekrytera direkt från utbildningarna tror vi att fler långsiktiga samarbeten mellan utbildningsanordnare och företag är avgörande.

Ett tredje steg är att satsa än mer på kompetensutveckling och validering genom exempelvis branschens valideringsverktyg FAVAL. Detta ger fler välmående medarbetare, som känner en stolthet i sina yrkesroller och som gärna stannar.

I juni kommer vi att publicera en guide för att underlätta för företag att ta emot PRAO-elever samt en enkel förklaring om hur man som företagare kan närma sig en YH-utbildning för att kunna påverka innehållet. Är du intresserad av att veta mer om detta så kontakta gärna oss. Vi kommer också att prata om dessa möjligheter i Almedalen. 


FU i Almedalen

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd kommer att vara på plats i Almedalen för att lyfta fastighetsbranschen och dess kompetensbehov och frågor. Den 30 juni kommer vi att delta i ett runda bordssamtal om kompetensförsörjning hos Business Arena Almedalen. Kom gärna dit och lyssna!

Vi kommer även att finnas tillgängliga för enskilda eller offentliga samtal 28-30 juni så kontakta gärna kommunikationsansvarig Tom Hansen om du vill ses och diskutera fastighetsbranschen, kompetensförsörjning, yrkesroller och validering. Du når Tom på 0727332331 eller tom.hansen@fastun.se .


Uppdaterade yrkesrollsbeskrivningar

Vi har gjort en översyn av, uppdaterat och sammanställt fastighetsbranschens fördjupade yrkesrollsbeskrivningar för fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör i ett enklare och mer överskådligt format.

Beskrivningarna är gjorda i enligthet med FAVALs uppsatta kunskapsmål.


Kompetensråden fortsätter i höst

Vårens kompetensråd är nu avklarade och vi på FU vill rikta ett stort tack till alla deltagare och värdar. Kompetensråden har bjudit på intressanta diskussioner, givande frågeställningar och ett stort engagemang för branschens kompetensfrågor.

Så här ser schemat ut för höstens kompetensråd: 

13 september Göteborgsregionen 

19 september Region Västmanland / Uppsala  – stad: Enköping

27 september Västra Götalands region – stad: Skövde

28 september Region Värmland – stad: Karlstad

18 oktober Region Norrbotten – stad: Luleå

19 oktober Region Västerbotten – stad: Umeå

26 oktober Region Västernorrland / Jämtland  – stad: Härnösand 

9 november Region Örebro – stad: Örebro

22 november Göteborgsregionen

Läs mer och anmäl dig här.


FAVAL: Öppen validering

Som en del av utvecklingen av valideringsverktyget FAVAL har vi på FU börjat undersöka en möjlighet för att få fler testcenter att erbjuda öppen validering.

Öppen validering innebär att testcenter och utbildningsanordnare erbjuder valideringar på specifika datum,. Detta hoppas vi ska förenkla för fastighetsbolag  att validera enstaka medarbetare .

I dagsläget så erbjuder våra testcenter Campus Värnamo och TRUSTE öppen validering och vår förhoppning är att fler testcenter kommer att börja erbjuda detta i höst. 


På gång i övrigt

I övrigt så kan vi nämna att UPPKOMprojektet för att utveckla FAVAL går in på sin slutfas under sommaren. Vi ser även över informationen och uppdaterar listan över Sveriges alla utbildningar för fastighetsbranschen på jobba-i-fastighetsbranschen.se  (och lyfter Veckans Jobb på vårt TikTokkonto). Dessutom så fortsätter vi att utveckla våra varumärken för att bli ännu tydligare och underlätta vårt arbete för att fler människor ska bli anställningsbara med rätt kompetens i branschen.

Har du några frågor om vår verksamhet eller vill uppmärksamma oss på något som rör fastighetsbranschen kompetenser och utbildningar, tveka inte att höra av dig till oss. Du hittar alla våra uppgifter på fastun.se  och du får gärna följa oss gärna på våra sociala medier där vi berättar mer om vår verksamhet och svarar på frågar.