Över 1200 nya utbildningsplatser för Fastighetsbranschen

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat över 40 000 nya utbildningsplatser på 477 olika program inom olika branscher. En historisk utbyggnad av yrkeshögskolan tar nu fart med fokus på teknik och den gröna omställningen.


För den här ansökningsomgången så har 14 ansökningar som har en direkt koppling till fastighetsbranschen av totalt 36 godkänts för de kommande tre åren. Dessa beviljade utbildningar innebär en tilldelning av sammanlagt 1290 utbildningsplatser varav hälften är inriktade på drift och fastighetsteknik.

Bland de beviljade utbildningarna återfinns fyra helt nya program, och ytterligare fyra erbjuds på flera orter, vilket breddar den geografiska tillgängligheten för utbildningar inom fastighetssektorn. Denna höga beviljandegrad signalerar en ökad satsning och erkännande av betydelsen av kompetens inom fastighetsområdet inom ramen för yrkeshögskolan.

”För branschens del så är det glädjande att så många utbildningar som 39 % av antalet ansökningar beviljats. Behovet av exempelvis drift- och fastighetstekniker är stort i branschen som har ett rekryteringsbehov på ca 3 000 tekniker fram till 2028. Att vår bransch nu får fler utbildningsplatser gör att energieffektivisering och den gröna omställningen kommer att snabbas på. Det är också ett kvitto på att vår bransch ses som en viktig aktör när det gäller att nå klimatmålen.” säger Carina Lundström, expert kompetensförsörjning hos Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU).

Carina Lundström, expert kompetensförsörjning

”Djupdyker man in i besluten så är det också glädjande att Norrbotten får sin första YH-utbildning med en satelitort i Piteå för drift- och fastighetstekniker samt att Umeå får en utbildning på distans för samma yrkesroll. Den geografiska spridningen av utbildningsplatser är viktig för branschen, inte minst med tanke på den expansion som pågår i Väster- och Norrbotten.” fortsätter Carina.

För arbetsgivare så är tillskottet av nya utbildningar en ytterligare möjlighet att på lång sikt stärka sin kompetensförsörjning.

”Är du arbetsgivare så rekommenderar jag att du tar reda på vilka utbildningar som erbjuds i din region samt kontaktar utbildningsanordnarna och erbjuder LIA-plats. Jag vill dessutom tipsa om våra regionala kompetensråd som är en mötesplats för branschen och utbildningsanordnare i regionen.” avslutar Carina Lundström.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det här innebär för branschens kompetensförsörjning kontakta carina.lundstrom@fastun.se.  Här kan du läsa mer om MYHs beslut och vilka nya utbildningar som är beviljade för den här ansökningsomgången.